Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI 2020 CHÍNH THỨC BAN HÀNH

Tác giả : AA006 | 18 - 06 - 2020 | 3:59 PM | 1915 Lượt xem

Chiều 17/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, trong đó có nhiều nội dung mới, cụ thể như sau:

1. Về hộ kinh doanh

- Bỏ quy định về chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp (Điều 199a).

- Giao Chính phủ hướng dẫn đăng ký và hoạt động đối với hộ kinh doanh (khoản 4 Điều 217).

2. Về doanh nghiệp nhà nước

- Quy định Doanh nghiệp nhà nước gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Về quyền của cổ đông phổ thông

- Cổ đông muốn sở hữu các quyền lợi như: đề cử người vào HĐQT và BKS; xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của HĐQT, BCTC giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát,....(Điều 114) thì chỉ cần có tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông phổ thông là 5% và không cần sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng.

4. Về chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty không đại chúng

- Quy định đối tượng được mua và chuyển nhượng trái phiếu chỉ giới hạn cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- Bỏ một số điều kiện về chào bán trái phiếu riêng lẻ như: phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận; đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất 06 tháng; thời hạn nắm giữ tối thiểu để được chuyển nhượng

- Điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp và điều kiện về chào bán trái phiếu riêng lẻ sẽ được quy định tại cấp Nghị định (sửa đổi Nghị định số 163/2018/NĐ-CP).

5. Một số nội dung khác:

- Giữ nguyên quy định tại công ty đại chúng thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc, Tổng giám đốc

- Giữ nguyên quy định doanh nghiệp gửi thông tin về ngành, nghề kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh mà pháp luật không quy định phải có điều kiện.

 - Không thông qua việc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp.

- Không thông qua việc phải cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng minh trụ sở doanh nghiệp thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc có hợp đồng thuê mướn địa điểm làm trụ sở hợp pháp, cũng như trách nhiệm của các ngành chức năng trong việc kiểm chứng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

- Chính phủ sẽ ban hành văn bản dưới luật quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tiếp nhận và thu phí đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

(*) Bản tin tổng hợp bởi Tài Việt

Bạn đọc download Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/6/2020 tại link dưới đây:


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]