Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (26/05/2014-31/05/2014)

Tác giả : AA001 | 31 - 05 - 2014 | 4:22 PM | 1412 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (26/05 - 31/05/2014).

Công văn 5856/TCHQ-GSQL ngày 23/05/2014 - Tái xuất trả nguyên vật liệu gia công:

Công văn này hướng dẫn thủ tục tái xuất trả nguyên vật liệu gia công. Theo đó, Công ty sẽ đăng ký tờ khai tái xuất nguyên vật liệu dựa trên lượng tồn trên hệ thống (tức là đăng ký tờ khai theo xuất xứ và đơn giá nguyên vật liệu Công ty đã lấy làm đại diện), đồng thời xuất trình tờ khai nhập khẩu gốc của nguyên vật liệu thực tái xuất và mẫu lưu (nếu có) để cơ quan hải quan kiểm tra. Ngoài ra, Công ty phải có văn bản cam kết toàn bộ nguyên vật liệu tái xuất có nguồn gốc nhập khẩu theo hợp đồng gia công đã ký kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết trên.

Công văn 5868/TCHQ-TXNK ngày 23/05/2014 - Xác định giá tính thuế thiết bị đồng bộ:

Công văn này hướng dẫn xác định giá tính thuế thiết bị đồng bộ. Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá tính thuế hướng dẫn tại các Điều 13, 15, 16, 17, 18, 19 Thông tư này và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế.

Công văn 5914/TCHQ-HTQT ngày 23/05/2014 - Giải đáp vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan trong quá trình áp dụng hệ thống VNACCS:

Công văn này giải đáp một số vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan trong quá trình áp dụng hệ thống VNACCS. Theo đó, về vấn đề dừng (ách tắc) hoặc chậm trễ trong thủ tục hải quan, Tổng cục  Hải quan có giải đáp như sau:

- Nhóm vấn đề do nguyên nhân áp dụng các loại mã code trong Hệ thống VNACCS:

Hệ thống VNACCS phải sử dụng nhiều thông tin khai báo đã được mã hóa để chuẩn hóa dữ liệu. Đây là một trong những ưu việt khi sử dụng hệ thống NACCS (tại Nhật Bản), khi vận hành hệ thống VNACCS (tại Việt Nam) có những khó khăn mà người sử dụng phải làm quen với hệ thống thời điểm ban đầu. Do vậy, về phía Tổng cục Hải quan sẽ chuẩn các bảng mã và đưa nội dung hướng dẫn sử dụng cụ thể lên trang thông tin điện tử của Hải quan Việt Nam (website) cũng như hướng dẫn công chức, cán bộ Hải quan thực hiện thống nhất.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp nói chung cũng như đối với những doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng, chúng tôi đề nghị phối hợp, kịp thời cập nhật và thực hiện các nội dung đã hướng dẫn sử dụng hệ thống.

- Nhóm vấn đề do nguyên nhân xuất phát từ phần mềm kê khai thủ tục Hải quan do doanh nghiệp phần mềm Việt Nam phát triển:

+ Với nội dung nêu tại điểm 1, khoản (2), mục a:

Từ 01/04/2014, khi triển khai hệ thống VNACCS, có một số vướng mắc khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và đã được các Cục Hải quan địa phương báo cáo về Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý. Các vướng mắc về hệ thống CNTT cụ thể như sau: Về phản ánh dữ liệu không đồng bộ giữa hệ thống VNACCS và các hệ thống do doanh nghiệp phần mềm Việt Nam phát triển: Vướng mắc này đã được công ty NTT Data (tiến hành sửa hệ thống VNACCS) và các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (tiến hành sửa các hệ thống vệ tinh) khắc phục. Nguyên nhân việc mất đồng bộ dữ liệu không chỉ đến từ các hệ thống do doanh nghiệp phần mềm Việt Nam phát triển mà cả từ hệ thống VNACCS.

+ Với nội dung vướng mắc nếu tại điểm 1, khoản (2), mục b:

Các doanh nghiệp thực hiện khai và thông quan trên Hệ thống VNACCS. Việc tiếp nhận xử lý Hợp đồng gia công, danh mục sản phẩm, nguyên liệu hoặc định mức được thực hiện trên hệ thống E-customs phục vụ công tác thanh khoản sau này, không ảnh hưởng tới quá trình thông quan hàng hóa của doanh nghiệp. Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của JBAV để kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống.

Công văn 5922/TCHQ-VNACCS ngày 26/05/2014 - Số tờ khai trên hệ thống VNACCS:

Công văn này giải đáp vướng mắc về số tờ khai trên hệ thống VNACCS. Theo đó, trên hệ thống VNACCS, số tờ khai gồm 12 ký tự được cấp tự động và có ký tự thứ 12 là 0 với lần đăng ký đầu tiên. Quá trình khai sửa đổi, bổ sung tờ khai này trong thông quan thì 11 ký tự đầu tiên của tờ khai đã được hệ thống cấp được giữ nguyên, ký tự thứ 12 sẽ tăng lần lượt theo từng lần khai sửa đổi bổ sung. Vì vậy, một số chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan có thông tin số tờ khai thì chỉ sử dụng 11 ký tự đầu tiên của số tờ khai để thực hiện việc quản lý.

Công văn 6006/TCHQ-GSQL ngày 28/05/2014 - Vướng mắc khi thực hiện xác nhận “hàng hóa đã xuất khẩu” đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng nông, lâm, thủy, hải sản xuất khẩu trên tờ khai hải quan VNACCS:

Công văn này giải đáp vướng mắc khi thực hiện xác nhận “hàng hóa đã xuất khẩu” đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng nông, lâm, thủy, hải sản xuất khẩu trên tờ khai hải quan VNACCS. Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng nông, lâm, thủy, hải sản xuất khẩu, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Hải quan địa phương thực hiện nhiều biện pháp quản lý, trong đó có biện pháp tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo Chi cục trong công tác giám sát xuất khẩu hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng nông, lâm, thủy hải sản bằng cách kiểm tra, ký tên đóng dấu xác nhận bên cạnh chữ ký và dấu công chức của công chức thừa hành. Trong thời gian chờ Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2013/TT- BTC, để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện việc xác nhận hàng đã xuất khẩu, hàng đã qua khu vực giám sát đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất và hàng nông, lâm, thủy, hải sản xuất khẩu trên tờ khai hải quan VNACCS.

Công văn 6013/TCHQ-TXNK ngày 28/05/2014 - Thực hiện kiểm tra, phân tích thép không hợp kim:

Công văn này hướng dẫn thực hiện kiểm tra, phân tích thép không hợp kim. Theo đó, hiện đang có tình trạng gian lận thương mại thuế suất nhập khẩu của mặt hàng thép không hợp kim, cụ thể: Mặt hàng thép nhôm kẽm thuộc phân nhóm 7210.60 có thuế suất hiện hành từ 10% đến 20%, được khai báo thành mặt hàng thép tráng chì, kể cả hợp kim thiếc, phân nhóm 7210.20, thuế suất 0%; Mặt hàng thép phủ mạ hoặc tráng kẽm thuộc mã số 7210.30.11 thuế suất 10%, được khai thành thép tôn tráng kẽm dùng cho hệ thống nhiệt thông gió, điều hòa không khí, mã số 7210.49.11, thuế suất 0%. Do đó, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan đối với các lô hàng khai báo là “thép tráng chì, kể cả hợp kim thiếc” hoặc “tôn tráng kẽm dùng cho hệ thống nhiệt thông gió, điều hòa không khí” phải lấy mẫu để phân tích, phân loại tại Trung tâm Phân tích phân loại HH XNK và các Chi nhánh để xác định tên hàng, thành phần, tính chất của mặt hàng nhập khẩu theo đúng quy định tại Điều 17, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, đảm bảo phân loại theo đúng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành.

Công văn 5993/TCHQ-GSQL ngày 27/05/2014 - Thanh lý tài sản của DNCX:

Công văn này giải quyết vướng mắc về thanh lý tài sản của DNCX. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại 2005 và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì trường hợp doanh nghiệp chế xuất bán hàng hóa thanh lý cho doanh nghiệp chế xuất khác không phải là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu, do vậy, không thuộc đối tượng điều chỉnh về chính sách quản lý xuất nhập khẩu. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định hiện hành.

Công văn 6122/TCHQ-TXNK ngày 29/05/2014 - Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế:

Công văn này hướng dẫn về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế. Theo đó, trường hợp DN NK hàng hóa để sản xuất hàng XK nếu được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai và đã XK hàng hóa trong thời hạn nộp thuế thì thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế chậm nhất là ngày 275 kể từ ngày đăng ký tờ khai NK. Khi nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế DN được lựa chọn thực hiện theo tại hướng dẫn trên hoặc theo quy định tại Khoản 2 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại: 

http://taiviet.net/upload/images/Ban_tin_HQ_1814.pdf 

Nguồn: taiviet.net

Bản tin hải quan số 2214

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]