Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin tức

Chính thức thông qua Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tác giả : AA006 | 12 - 06 - 2017 | 3:28 PM | 1058 Lượt xem

Theo đó:

1.   Đối tượng áp dụng:

-          Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

-          Tổ chức, cá nhân khởi nghiệp kinh doanh.

-          Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2.   Nội dụng và chương trình hỗ trợ

-          Dự thảo Luật tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường, và bổ sung quy định “Doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ được nhận hỗ trợ theo quy định của Luật này khi đã thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật liên quan”; bổ sung quy định  trách nhiệm của doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật, thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

-          Chính sách trong dự thảo Luật đã thiết kế theo hướng phân nhóm hỗ trợ, cụ thể là:

Nhóm hỗ trợ chung, thiết yếu căn bản cho tất cả các DNNVV để tạo điều kiện ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh (tiếp cận tín dụng, tư vấn, đào tạo, pháp lý);

nhóm hỗ trợ giảm chi phí, thời gian (thủ tục thuế, kế toán đơn giản hơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ, hỗ trợ giá thuê mặt bằng trong khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, miễn giảm phí tư vấn);

nhóm hỗ trợ chỉ dành cho các doanh nghiệp có lợi nhuận (áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường).

Nhóm hỗ trợ trọng tâm chỉ dành cho các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển, khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao (DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị).  

Trường hợp doanh nghiệp liên tục thua lỗ, không có khả năng phục hồi thì sẽ bị đào thải theo quy luật thị trường.

3.   Tiêu chí và nguồn vốn hỗ trợ

-          Tham khảo kinh nghiệm quốc tế, 3 tiêu chí lao động, tổng nguồn vốn và doanh thu là 3 tiêu chí phổ biến được nhiều nước áp dụng. Dự thảo Luật bổ sung tiêu chí doanh thu và giao Chính phủ quy định chi tiết việc xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa trong từng ngành, lĩnh vực phù hợp trong từng thời kỳ.

-          Luật đã bổ sung một số quy định nhằm thu hút các nguồn lực của xã hội ngoài ngân sách.

-          Luật Hỗ trợ DNNVV cũng có những quy định đa dạng hóa hình thức hỗ trợ như: hỗ trợ mở rộng thị trường, hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý, hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh...

4.   Kiểm tra, kiểm toán theo luật chuyên ngành

-          Luật không bổ sung quy định này mà thực hiện theo các luật chuyên ngành về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Thông tin tổng hợp từ Báo Đấu Thầu và Thư Viện Pháp Luật.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]