Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (11/04 - 16/04/2016)

Tác giả : Admin | 19 - 04 - 2016 | 12:31 PM | 1295 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (11/04 - 16/04/2016):

Công văn 456/GSQL-GQ2 ngày 12/04/2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu tại chỗ, theo đó

Trả lời công văn số 08/CV/2016 ngày 24/3/2016 của Công ty TNHH Iwatani Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì trường hợp “Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam” phải làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ được thực hiện theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì khai hải quan cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo phương thức điện tử (trừ các trường hợp được khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP). Để thực hiện được thủ tục hải quan điện tử thì người khai hải quan phải đăng ký chữ ký số và tham gia kết nối với hệ thống khai báo của cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Do vậy, Trường đại học Bách Khoa (là đơn vị sự nghiệp công lập không có mã số thuế) phải đăng ký chữ ký số và tham gia kết nối với hệ thống khai báo của cơ quan hải quan để có thể thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS hoặc có thể ủy thác cho một doanh nghiệp xuất nhập khẩu khác đủ Điều kiện để thực hiện việc nhập khẩu và thực hiện thủ tục hải quan theo các quy định hiện hành. Việc ủy thác nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại chương IV Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ.

Công văn 2859/TCHQ-TXNK ngày 12/04/2016 - Về thời gian áp dụng hiệp định Thương mại tự do VKFTA Việt Nam - Hàn Quốc, theo đó:

Trả lời công văn không số ngày 29/1/2016 của Công ty Cổ phần Daum & Jungan (Công ty) đề nghị cho biết thời gian áp dụng Hiệp định Thương mại tự do VKFTA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc ký ngày 05/5/2015.

Căn cứ Thông tư số 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018;

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam được ban hành để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018 có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc không có điều khoản cam kết về thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa của hai bên.

Nguồn: taiviet.net

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 1216

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]