Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (24/11 - 29/11/2014)

Tác giả : AA006 | 30 - 11 - 2014 | 2:17 PM | 1459 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (24/11 - 29/11/2014):

Thông tư 42/2014/TT-BCT ngày 18/11/2014 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean. Theo đó, có một số thay đổi đáng chú ý về thủ tục cấp và kiểm tra C/O như sau:

- Ngoài các trường hợp như quy định trước đây, C/O còn có thể được cấp trước thời điểm xuất khẩu nếu đáp ứng các quy tắc xuất xứ.

- Bổ sung thêm quy định về ghi giá trị FOB trên Mẫu C/O mẫu D và C/O mẫu D giáp lưng.

- Thay đổi Mẫu C/O mẫu D.

Thông tư này có hiệu lực từ 02/01/2015.

Công văn 1509/GSQL-TH ngày 13/11/2014 - Vướng mắc C/O mẫu D trong trường hợp cấp C/O mới với số tham chiếu mới

Công văn này giải đáp vướng mắc C/O mẫu D trong trường hợp cấp C/O mới với số tham chiếu mới. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp C/O nước xuất khẩu được quyền cấp C/O mới thay thế cho C/O bị lỗi. Trong trường hợp cấp C/O mới với số tham chiếu mới, số tham chiếu của C/O gốc được đề cập trên bản sao C/O bằng cách ghi dòng chữ “Replacing C/O ref....” (số tham chiếu của C/O gốc). Vì vậy, trường hợp C/O mẫu D được cấp thay thế nhưng không đáp ứng quy định dẫn trên thì C/O không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi.

Công văn 1555/GSQL-TH ngày 21/11/2014 - Thay mặt chủ hàng thực hiện thủ tục hải quan của đại lý hải quan

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc đại lý hải quan thay mặt chủ hàng thực hiện thủ tục hải quan đưa hàng vào, ra kho ngoại quan. Theo đó, trường hợp Công ty là đại lý hải quan và được chủ hàng ủy quyền thì được thay mặt chủ hàng làm thủ tục hải quan đưa hàng vào, ra kho ngoại quan.

Công văn 1557/GSQL-GQ3 ngày 21/11/2014 - Thời hạn tạm nhập - tái xuất phương tiện quay vòng

Công văn này giải đáp vướng mắc về thời hạn tạm nhập - tái xuất phương tiện quay vòng. Theo đó, thời hạn tạm nhập - tái xuất đối với phương tiện quay vòng quy được thực hiện theo thỏa thuận của doanh nghiệp với bên đối tác và đăng ký với Hải quan cửa khẩu.

Công văn 1528/GSQL-GQ2 ngày 19/11/2014 - Sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu

Công văn này giải đáp vướng mắc về sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu. Hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài, xuất nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài thì sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn xuất khẩu.

Công văn 14007/TCHQ-TXNK ngày 21/11/2014 - Vướng mắc về việc yêu cầu DN xuất trình bản chính giấy nộp tiền vào NSNN và nộp bản sao giấy nộp tiền trước khi thông quan hàng hóa

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc yêu cầu doanh nghiệp xuất trình bản chính giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) và nộp bản sao giấy nộp tiền trước khi thông quan hàng hóa. Theo đó, để giảm thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp, nâng cao công tác thu NSNN, thông tin thu nộp thuế vào Kho bạc Nhà nước phải được cập nhật trên hệ thống và truyền đến cơ quan Hải quan 15 phút/1 lần, sau thời gian này nếu người nộp thuế đã nộp tiền thuế vào Kho bạc Nhà nước nhưng dữ liệu chưa được gửi đến cổng thanh toán điện tử hải quan thì cơ quan Hải quan kiểm tra thông tin và thông quan hàng hóa trên cơ sở bản sao có xác nhận của doanh nghiệp chứng từ nộp thuế do người nộp thuế xuất trình.

Công văn 13968/TCHQ-GSQL ngày 20/11/2014 - Hướng dẫn thủ tục hải quan xuất hàng vào doanh nghiệp chế xuất để phục vụ việc xây dựng, lắp đặt công trình

Công văn này hướng dẫn thủ tục hải quan xuất hàng vào DNCX để phục vụ việc xây dựng, lắp đặt công trình. Cụ thể như sau:

1. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài xây dựng công trình cho DNCX:

- Đăng ký: Trước khi nhập khẩu DNCX có văn bản đề nghị nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định kèm theo Danh mục hàng hóa (chi tiết tên hàng, lượng hàng, chủng loại).

Các nhà thầu sử dụng danh mục do DNCX đã đăng ký với cơ quan hải quan để nhập khẩu hàng hóa.

- Thủ tục:

+ Nơi mở tờ khai hải quan: Chi cục Hải quan quản lý DNCX.

+ Thủ tục hải quan: Khoản 3 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

+ Hồ sơ hải quan: Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, các nhà thầu phải xuất trình thêm giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu.

+ Nhà thầu được đứng tên trên tờ khai để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào thực hiện hoạt động xây dựng cho DNCX và hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài phải được vận chuyển thẳng đến nơi xây dựng nhà máy của DNCX, không được nhập khẩu vào nội địa; các nhà thầu phụ không phải làm thủ tục hải quan tái xuất vào DNCX cho chủ đầu tư là DNCX.

- Quyết toán: Sau khi kết thúc công trình xây dựng, DNCX phải thực hiện báo cáo quyết toán đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng công trình với cơ quan hải quan.

2. Hàng hóa có nguồn gốc nội địa đưa vào doanh nghiệp chế xuất để thực hiện hoạt động xây dựng:

DNCX, người bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam.

Công văn 14134/TCHQ-GSQL ngày 24/11/2014 - Thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình. Theo đó, cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ thanh toán, phiếu nhập kho, xuất kho nguyên liệu và thành phẩm xuất khẩu. Nếu qua kiểm tra đủ cơ sở xác định doanh nghiệp đã sử dụng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm và đã thực xuất khẩu ra nước ngoài thì xem xét thanh khoản cho doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết thì tiến hành kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, xử lý sai phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Công ty có trách nhiệm giải trình nguyên nhân, cung cấp hồ sơ liên quan kèm các tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình để cơ quan Hải quan có cơ sở xem xét, giải quyết.

Công văn 17192/BTC-TCHQ ngày 26/11/2014 - Nộp bản chính tờ khai hải quan hàng hóa XK-NK tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc nộp bản chính tờ khai hải quan hàng hóa XK-NK tại chỗ trong hồ sơ hoàn thuế. Cụ thể như sau:

1. Đối với thủ tục hải quan thủ công:

Doanh nghiệp xuất khẩu có trách nhiệm nhận lại 01 tờ khai hải quan do doanh nghiệp nhập khẩu chuyển đến; tờ khai hải quan phải có xác nhận, ký tên, đóng dấu đầy đủ của 04 bên: Doanh nghiệp nhập khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu, Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, Hải quan làm thủ tục xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu đã có bản chính tờ khai hải quan xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ để nộp trong hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu quy định tại điểm c khoản 7 Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

2. Đối với thủ tục hải quan điện tử:

Doanh nghiệp thực hiện khai báo thông tin trên 02 tờ khai riêng biệt: Tờ khai hải quan điện tử hàng xuất khẩu, tờ khai hải quan điện tử hàng nhập khẩu trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, không có tờ khai hải quan xuất khẩu - nhập khẩu tại chỗ chung (tích hợp), bản chính như quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, thì: Doanh nghiệp xuất khẩu nêu rõ số tờ khai hải quan điện tử hàng xuất khẩu và tờ khai hải quan điện tử hàng nhập khẩu trong công văn yêu cầu hoàn thuế. Cơ quan hải quan căn cứ số tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đã kê khai để tra cứu, kết xuất và kiểm tra thông tin tờ khai trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp theo quy định.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 4614

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]