Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tháng 10/2023

Tác giả : admin | 27 - 10 - 2023 | 5:36 PM | 120 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT  

B - CÔNG VĂN    

Công văn 74367/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 4758/TCT-DNNCN năm 2023 về giảm trừ gia cảnh do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4723/TCT-CS năm 2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4725/TCT-CS năm 2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4724/TCT-CS năm 2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4694/TCT-DNNCN năm 2023 hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4691/TCT-CS năm 2023 về tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4692/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4681/TCT-TVQT năm 2023 hướng dẫn biên lai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và biên lai thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4663/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4665/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4664/TCT-CS năm 2023 về thu lệ phí trước bạ theo địa chỉ tạm trú do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4661/TCT-CS năm 2023 về đề nghị báo cáo do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4666/TCT-CS năm 2023 về xác định tỷ giá do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4667/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4657/TCT-KK năm 2023 về khai thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 74728/CTHN-TTHT năm 2023 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 74722/CTHN-TTHT năm 2023 về xuất hóa đơn khuyến mãi giảm giá hàng bán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 4626/TCT-CS năm 2023 về trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4627/TCT-CS năm 2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 74369/CTHN-TTHT năm 2023 về điều chỉnh, thay thế hóa đơn có sai, sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 4607/TCT-CS năm 2023 về áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất trong việc thu lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4619/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 74367/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn xuất hóa đơn trả lại hàng nhập khẩu do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 74365/CTHN-TTHT năm 2023 về xác định đối tượng chịu thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 74364/CTHN-TTHT năm 2023 về chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 4603/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 74048/CTHN-TTHT năm 2023 lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 4595/TCT-KK năm 2023 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4602/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 73894/CTHN-TTHT năm 2023 về chuyển đổi hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 73896/CTHN-TTHT năm 2023 quy định về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 5334/TCHQ-TXNK năm 2023 về chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 4589/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4590/TCT-CS năm 2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4578/TCT-CS năm 2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4586/TCT-KK năm 2023 công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2022 do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 73609/CTHN-TTHT năm 2023 hướng dẫn về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 73610/CTHN-TTHT năm 2023 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê kho ngoại quan do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 11239/BTC-CST năm 2023 xin ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024 do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 4544/TCT-CS năm 2023 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 5278/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế chống bán phá giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 4543/TCT-QLN năm 2023 về trả lời vướng mắc do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4542/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4541/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4536/TCT-QLN năm 2023 về cưỡng chế thu hồi tiền nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4517/TCT-QLN năm 2023 về xóa nợ theo Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4525/TCT-CS năm 2023 trả lời đề xuất về chính sách thuế và thủ tục hành chính của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 5270/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế chống bán phá giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 4509/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4513/TCT-CS năm 2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4512/TCT-CS năm 2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4511/TCT-CS năm 2023 về hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 72571/CTHN-TTHT năm 2023 thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 72573/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế và hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 4493/TCT-QLN năm 2023 về cưỡng chế nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4481/TCT-CS năm 2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4480/TCT-CS năm 2023 về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4455/TCT-TVQT năm 2023 hướng dẫn in biên lai thu thuế, phí, lệ phí mẫu CTT50 do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 4476/TCT-QLN năm 2023 về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 72028/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách khai thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 72117/CTHN-TTHT năm 2023 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 72027/CTHN-TTHT năm 2023 vướng mắc về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nguồn: Tài Việt tổng hợp. 


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]