Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin hải quan từ ngày 16 - 30/11/2020

Tác giả : aa006 | 30 - 11 - 2020 | 5:48 PM | 99 Lượt xem

1. Công văn 7380/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai báo thông tin số vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành. Theo đó: 

- Các hãng tàu, đại lý vận tải khi thực hiện thủ tục đối với phương tiện nhập cảnh phải khai báo chính xác, kịp thời thông tin hàng hóa nhập khẩu trước khi đến cảng theo quy định của pháp luật, trong đó, các nội dung thông tin về vận tải đơn khai báo trên hệ thống phải chính xác như các thông tin trên vận tải đơn phát hành cho người khai hải quan.

- Thực hiện khai báo thông tin số vận đơn theo đúng hướng dẫn tại chỉ tiêu 1.26 - Số vận đơn (Số B/L, số AWB v.v.) mẫu số 01 phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, không thực hiện khai báo theo Quyết định số 1593/QĐ-BTC ngày 15/8/2017 đã hết hiệu lực.

- Cán bộ công chức hải quan khi thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có vận đơn phải kiểm tra thông tin khai báo tại chỉ tiêu 1.26 - Số vận đơn (Số B/L, số AWB v.v) mẫu số 01 phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính đảm bảo chính xác, phù hợp với thông tin trên vận tải đơn thuộc bộ hồ sơ hải quan. Trường hợp thông tin khai báo chưa chính xác phải yêu cầu người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo đúng quy định.

- Trường hợp phát hiện người khai hải quan thực hiện khai báo thông tin số vận đơn không đúng theo hướng dẫn tại chỉ tiêu 1.26 - Số vận đơn (Số B/L, số AWB v.v.) mẫu số 01 phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và không chính xác, phù hợp với thông tin trên vận tải đơn thuộc bộ hồ sơ hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chuyển thông tin về đơn vị quản lý rủi ro cấp Cục để phân tích thông tin, phân loại doanh nghiệp và áp dụng biện pháp phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định.

  Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]