Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN từ 01/05-15/05/2020

Tác giả : AA006 | 17 - 05 - 2020 | 6:26 AM | 309 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (01/05 - 15/05/2020):

1. CÔNG VĂN 2859/TCHQ-TXNK VỀ THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH NGÀY 04/05/2020

- Theo đó khoản 15 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, bao gồm:

a) Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí, bao gồm cả trường hợp tạm nhập, tái xuất;

b) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị cần thiết cho hoạt động dầu khí;

c) Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được

- Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

2. CÔNG VĂN 2869/TCHQ-GSQL VỀ CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ XƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH NGÀY 04/05/2020

Trả lời công văn số 01-2019/Y-TEC ngày 28/10/2019 của Công ty TNHH Y-TEC Việt Nam nêu vướng mắc về việc thanh lý nhà xưởng cho DNCX,

Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hoạt động xây dựng các công trình để xác định nguồn gốc thiết bị được bán kèm theo Trung tâm kỹ thuật và Nhà máy sản xuất, cụ thể:

- Đối với thiết bị được mua từ nội địa (không phải làm thủ, tục nhập khẩu) hoặc thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu nhưng đã thực hiện đầy đủ chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu khi Công ty đang hưởng chính sách DNCX thì không phải làm thủ tục hải quan và kê khai nộp thuế khi chuyển đổi loại hình từ DNCX sang doanh nghiệp không hưởng chính sách DNCX.

- Đối với thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu (bao gồm: nhập khẩu từ nước ngoài, từ nội địa, từ DNCX) chưa thực hiện đầy đủ chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu thì trước khi thực hiện chuyển nhượng cho DNCX khác, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Nguồn: Tài Việt tổng hợp

Bạn đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác tại link dưới đây:

BẢN TIN HẢI QUAN từ 01/05-15/05/2020

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]