Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin quản lý doanh nghiệp số 0415 (01/04 - 25/04/2015)

Tác giả : AA001 | 25 - 04 - 2015 | 8:38 AM | 1343 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp cần lưu ý trong tháng 04/2015 (01/04 - 25/04/2015):

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 - Quyđịnh chi tiết về hợp đồng xây dựng

- Mức tạm ứng hợp đồng xây dựng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.

- Trường hợp đặc biệt, phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, tổng công ty (nếu người có thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ) cho phép. Trong đó, mức tạm ứng đối với hợp đồng tư vấn tối thiểu bằng 15% giá hợp đồng nếu hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng; 20% giá hợp đồng nếu hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng. Tương tự, đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình, mức tạm ứng tối thiểu lần lượt bằng 10%; 15% và 20% với các hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng; từ 10 - 50 tỷ đồng và dưới 10 tỷ đồng.

- Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, mức thu hồi của từng lần do 02 bên thống nhất ghi trong hợp đồng nhưng phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết.

-  Về bảo lãnh tạm ứng hợp đồng, Nghị định quy định, đối với hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng, trước khi bên giao thầu thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương đương khoản tiền tạm ứng hợp đồng. Không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đối với các hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng và các hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực hiện bao gồm cả hình thức do cộng đồng dân cư thực hiện theo các chương trình mục tiêu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2015.

Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/04/2015 - Ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

- Quyết định nàyquy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó cho phép đơn vị nộp hồ sơ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần, bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết. Để đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử, đơn vị, bao gồm cả đơn vị mới thành lập, đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện truy cập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. Trong thời hạn 03 ngày, hệ thống quản lý thông tin sẽ tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch BHXH điện tử của đơn vị, nếu không đủ điều kiện, hệ thống sẽ gửi thông báo mẫu vào địa chỉ thư điện tử của đơn vị.

- Trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin về chứng thư số hoặc địa chỉ thư điện tử, điện thoại và người liên hệ, trong vòng 05 ngày từ khi phát sinh thay đổi, bổ sung thông tin, đơn vị phải truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo mẫu tại Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg.

- Đối với đơn vị muốn đăng ký sử dụng qua Tổ chức I-VAN, chỉ cần truy cập Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức để lập và gửi trực tuyến tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ; trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được tờ khai của đơn vị, Tổ chức I-VAN sẽ gửi tờ khai đến Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam và gửi lại thông báo cho đơn vị trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo trả lời của cơ quan BHXH.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2015.

Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015 - Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 75/2014/ND-CP ngày 28/07/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tưnàyhướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Theo đó, trước ngày 10/06 và ngày 10/12 hàng năm, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam phải báo cáo 06 tháng và hàng năm về tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam cho tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam được Bộ Ngoại giao giao, ủy quyền hoặc gửi về Trung tâm dịch vụ việc làm có thẩm quyền theo quy định. Thông tư cũng quy định cụ thể mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động; bao gồm các nội dung cơ bản như: Họ tên, số chứng minh nhân dân của người dự tuyển; địa chỉ; trình độ chuyên môn, ngoại ngữ; quá trình đào tạo và quá trình làm việc... Người đăng ký dự tuyển phải thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng lao động đã ký kết; thực hiện đầy đủ các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đã giới thiệu đến làm việc. Trường hợp vi phạm, sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/06/2015.

Quyết định số 508/QĐ-BHXH ngày 06/04/2015 - Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Quyết định nàyban hành quy chế quản lý chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, đối tượng được cấp chứng thư số là cá nhân, đơn vị thuộc hệ thống BHXH được giao thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH mà chưa được cấp chứng thư số hoặc đã được cấp nhưng đã bị huỷ hoặc hết hạn. Hồ sơ xin cấp chứng thư số bao gồm: đề nghị cấp chứng thư số có xác nhận của đơn vị quản lý (theo mẫu). Đối với đề nghị cấp chứng thư số dành cho lãnh đạo, hồ sơ xin cấp phải có bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh đã được cấp theo quy định, bản sao hợp lệ văn bản xác nhận chức danh.

- Trên cơsởgiấy đềnghịcấp chứng thư số, BHXH cấp huyện rà soát, bảo đảm chính xác thông tin cá nhân, tổng hợp danh sách đềnghịcấp gửi vềBHXH tỉnh. BHXH tỉnh tổng hợp danh sách từđềnghịcấp chứng thưsốdo BHXH cấp huyện gửi lên và các các cá nhân, đơn vị đề nghị cấp (thuộc BHXH tỉnh quản lý) gửi về BHXH Việt Nam qua Trung tâm Công nghệ thông tin. Trong 03 ngày, kể từ khi nhận hồ sơ các đơn vị chuyển lên, Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm kiểm tra, xác thực thông tin; nếu hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Công nghệ thông tin lập danh sách, trình lãnh đạo BHXH Việt Nam phê duyệt trước khi gửi cơ quan tiếp nhận yêu cầu để tiến hành làm thủ tục cấp chứng thư số.

- Sau khi trực tiếp bàn giao chứng thưsốcho cá nhân, đơn vị, cơ quan chủ quản có trách nhiệm gửi đề nghị thời điểm có hiệu lực của chứng thư số về Ban Cơ yếu Chính phủ bằng văn bản hoặc thông qua chứng thư số còn hiệu lực. Chứng thư số có hiệu lực từ thời điểm được Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng (Ban Cơ yếu Chính phủ) công bố trên trang web tại địa chỉ: http://ca.gov.vn

- Cá nhân được cấp chứng thưsố, chữký sốcó trách nhiệm tựquản lý chứng thưsố, chữký số, mật khẩu, các thông tin vềchứng thưsốvà thiết bịlưu khoá bí mật của mình theo chế độ quản lý bí mật ở cấp độ “Tối mật”.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 06/04/2015.

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 - Quyđịnh chi tiết về hợp đồng xây dựng

- Mức tạm ứng hợp đồng xây dựng không được vượt quá 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.

- Trường hợp đặc biệt, phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, tổng công ty (nếu người có thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ) cho phép. Trong đó, mức tạm ứng đối với hợp đồng tư vấn tối thiểu bằng 15% giá hợp đồng nếu hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng; 20% giá hợp đồng nếu hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng. Tương tự, đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình, mức tạm ứng tối thiểu lần lượt bằng 10%; 15% và 20% với các hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng; từ 10 - 50 tỷ đồng và dưới 10 tỷ đồng.

- Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, mức thu hồi của từng lần do 02 bên thống nhất ghi trong hợp đồng nhưng phải bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết.

- Về bảo lãnh tạm ứng hợp đồng, Nghị định quy định, đối với hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng, trước khi bên giao thầu thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương đương khoản tiền tạm ứng hợp đồng. Không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đối với các hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng và các hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực hiện bao gồm cả hình thức do cộng đồng dân cư thực hiện theo các chương trình mục tiêu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/06/2015.

Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/04/2015 - Ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

- Quyết định nàyquy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Theo đó cho phép đơn vị nộp hồ sơ BHXH điện tử qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam hoặc Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần, bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày Tết. Để đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử, đơn vị, bao gồm cả đơn vị mới thành lập, đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện truy cập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. Trong thời hạn 03 ngày, hệ thống quản lý thông tin sẽ tự động cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch BHXH điện tử của đơn vị, nếu không đủ điều kiện, hệ thống sẽ gửi thông báo mẫu vào địa chỉ thư điện tử của đơn vị.

- Trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin về chứng thư số hoặc địa chỉ thư điện tử, điện thoại và người liên hệ, trong vòng 05 ngày từ khi phát sinh thay đổi, bổ sung thông tin, đơn vị phải truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi tờ khai thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH theo mẫu tại Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg.

- Đối với đơn vị muốn đăng ký sử dụng qua Tổ chức I-VAN, chỉ cần truy cập Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức để lập và gửi trực tuyến tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ; trong thời hạn 02 giờ kể từ khi nhận được tờ khai của đơn vị, Tổ chức I-VAN sẽ gửi tờ khai đến Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam và gửi lại thông báo cho đơn vị trong vòng 02 giờ kể từ khi nhận được thông báo trả lời của cơ quan BHXH.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2015.

Thông tư 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015 - Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 75/2014/ND-CP ngày 28/07/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

- Thông tưnàyhướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

- Theo đó, trước ngày 10/06 và ngày 10/12 hàng năm, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam phải báo cáo 06 tháng và hàng năm về tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam cho tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam được Bộ Ngoại giao giao, ủy quyền hoặc gửi về Trung tâm dịch vụ việc làm có thẩm quyền theo quy định. Thông tư cũng quy định cụ thể mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động; bao gồm các nội dung cơ bản như: Họ tên, số chứng minh nhân dân của người dự tuyển; địa chỉ; trình độ chuyên môn, ngoại ngữ; quá trình đào tạo và quá trình làm việc... Người đăng ký dự tuyển phải thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng lao động đã ký kết; thực hiện đầy đủ các quy định của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đã giới thiệu đến làm việc. Trường hợp vi phạm, sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/06/2015.

Quyết định số 508/QĐ-BHXH ngày 06/04/2015 - Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Quyết định nàyban hành quy chế quản lý chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, đối tượng được cấp chứng thư số là cá nhân, đơn vị thuộc hệ thống BHXH được giao thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH mà chưa được cấp chứng thư số hoặc đã được cấp nhưng đã bị huỷ hoặc hết hạn. Hồ sơ xin cấp chứng thư số bao gồm: đề nghị cấp chứng thư số có xác nhận của đơn vị quản lý (theo mẫu). Đối với đề nghị cấp chứng thư số dành cho lãnh đạo, hồ sơ xin cấp phải có bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu của cơ quan, tổ chức hoặc chức danh đã được cấp theo quy định, bản sao hợp lệ văn bản xác nhận chức danh.

- Trên cơsởgiấy đềnghịcấp chứng thưsố, BHXH cấp huyện rà soát, bảo đảm chính xác thông tin cá nhân, tổng hợp danh sách đềnghịcấp gửi vềBHXH tỉnh. BHXH tỉnh tổng hợp danh sách từđềnghịcấp chứng thưsốdo BHXH cấp huyện gửi lên và các các cá nhân, đơn vị đề nghị cấp (thuộc BHXH tỉnh quản lý) gửi về BHXH Việt Nam qua Trung tâm Công nghệ thông tin. Trong 03 ngày, kể từ khi nhận hồ sơ các đơn vị chuyển lên, Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm kiểm tra, xác thực thông tin; nếu hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Công nghệ thông tin lập danh sách, trình lãnh đạo BHXH Việt Nam phê duyệt trước khi gửi cơ quan tiếp nhận yêu cầu để tiến hành làm thủ tục cấp chứng thư số.

- Sau khi trực tiếp bàn giao chứng thưsốcho cá nhân, đơn vị, cơ quan chủ quản có trách nhiệm gửi đề nghị thời điểm có hiệu lực của chứng thư số về Ban Cơ yếu Chính phủ bằng văn bản hoặc thông qua chứng thư số còn hiệu lực. Chứng thư số có hiệu lực từ thời điểm được Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng (Ban Cơ yếu Chính phủ) công bố trên trang web tại địa chỉ: http://ca.gov.vn

- Cá nhân được cấp chứng thưsố, chữký sốcó trách nhiệm tựquản lý chứng thưsố, chữký số, mật khẩu, các thông tin vềchứng thưsốvà thiết bịlưu khoá bí mật của mình theo chế độ quản lý bí mật ở cấp độ “Tối mật”.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 06/04/2015.

 Nguồn: taiviet.net

Bản tin doanh nghiệp số 0415 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]