Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Cập nhật Thông tư 73/2020/TT-BTC về chứng khoán có hiệu lực từ 01/10/2020

Tác giả : AA006 | 12 - 08 - 2020 | 10:32 AM | 1520 Lượt xem

Căn cứ Thông tư 73/2020/TT-BTC về giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, NĐT lựa chọn phương thức đặt lệnh qua điện thoại, thì trong mỗi lần đặt lệnh, NĐT phải sử dụng số điện thoại đặt lệnh và phải cung cấp thông tin để xác thực. Giao dịch chỉ được thực hiện khi thông tin nhà đầu tư cung cấp trùng khớp với thông tin nhà đầu tư đã đăng ký và lưu trong hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Trước đó, Thông tư 134/2017/TT-BTC không quy định NĐT phải xác thực qua điện thoại cho mỗi lần đặt lệnh.

(*) Lưu ý: Tài Việt tổng hợp

 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]