Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin hải quan tháng 02/2023

Tác giả : admin | 05 - 03 - 2023 | 11:08 AM | 185 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

B - CÔNG VĂN 

Công văn 595/TCHQ-TXNK năm 2023 hướng dẫn hồ sơ, tài liệu để xác định hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế chống bán phá giá do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 824/TCHQ-GSQL năm 2023 về khai tờ khai tái xuất, tái nhập do thay đổi mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]