Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Nghị định 108/2018 sửa đổi nghị định 78/2015 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Tác giả : TÀI VIỆT | 01 - 10 - 2018 | 7:49 PM | 1949 Lượt xem

 

 Tài Việt xin điểm qua một số điểm mới quy định tại Nghị định 108/2018, sửa đổi một số điều của nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp: 

Không cần đóng dấu vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

"Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp"

Trong hồ sơ doanh nghiệp gửi lên phòng đăng ký kinh doanh không cần đóng dấu. Trước đây tại nghị định 78/2015/NĐ-CP cũng không có quy định doanh nghiệp phải đóng dấu, các biểu mẫu tại thông tư 20/2015/TT-BKHĐT cũng không yêu cầu doanh nghiệp phải đóng dấu trong các mẫu hồ sơ tuy nhiên nhiều phòng đăng ký kinh doanh vẫn yêu cầu phải đóng dấu. Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã giúp giải quyết nhiều vướng mắc giữa doanh nghiệp và phòng ĐKKD về vấn đề này.

 

Làm rõ việc văn bản ủy quyền cho cá nhân thành lập doanh nghiệp không cần công chứng, chứng thực

"2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực"

   Thực tế, theo quy định của bộ luật dân sự 2015, luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn không có quy định yêu cầu công chứng văn bản ủy quyền thực hiện đăng ký doanh nghiệp, nhưng vì một số trường hợp bị gây khó khăn nên nghị định 108/2018/NĐ-CP làm rõ hơn ở khoản này.

Làm rõ việc tách và gộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

"6. Doanh nghiệp có thể đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật"

Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thực hiện tương ứng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này"

Trước đây, khi giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhiều nội dung, một số chuyên viên xử lý yêu cầu doanh nghiệp tách hồ sơ với những thông báo yêu cầu bổ sung rất vô lý, nhiều doanh nghiệp rất bức xúc với những trường hợp tách hồ sơ khi chuyển đổi loại hình và thay đổi đại diện mà không có căn cứ pháp lý.

Cho phép doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Trước đây theo quy định của nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định “Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh”. Như vậy, khi lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh, doanh nghiệp chỉ được phép khi tại nơi lập địa điểm kinh doanh đã có chi nhánh hoặc trụ sở chính. Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bỏ đi nội dung này, như vậy đã cho phép doanh nghiệp lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh mà không cần chi nhánh.

Cho phép người nhận ủy quyền ký số để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Trước đây, việc ký số để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh chỉ được thực hiện bằng chữ ký số của người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi cho phép người nhận ủy quyền thực hiện ký số vào hồ sơ đăng ký kinh doanh để không phải nộp bản giấy

Tài Việt


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]