Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (27/04 - 02/05/2015)

Tác giả : AA006 | 04 - 05 - 2015 | 3:32 PM | 2310 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (27/04 - 02/05/2015):

Công văn 3592/TCHQ-TXNK ngày 22/04/2015 - Hoàn thuế hàng nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan

Công văn này hướng dẫn thực hiện hoàn thuế hàng nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu nhưng tái xuất vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (nay là Điều 122 Thông tư số 38/2015/TT-BTC). Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau.

Công văn 3623/TCHQ-TXNK ngày 22/04/2015 - Đề nghị hướng dẫn phân loại và mức thuế suất mặt hàng

Công văn này hướng dẫn phân loại và mức thuế suất các mặt hàng. Cụ thể như sau:

1.Về thủ tục xác định trước mã số:

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan hải quan xác định trước mã số nộp đủ hồ sơ đề nghị xác định trước mã số đến Tổng cục Hải quan.

- Có trách nhiệm tham gia đối thoại với cơ quan hải quan nhằm làm rõ nội dung đề nghị xác định trước mã số theo đề nghị của cơ quan hải quan.

- Thông báo bằng văn bản cho Tổng cục Hải quan trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có sự thay đổi nào liên quan đến hàng hóa đã đề nghị xác định trước mã số, trong đó nêu nội dung, lý do, ngày, tháng, năm có sự thay đổi.

2. Về hồ sơ đề nghị xác định trước mã số:

- Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

- Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Công văn  3661/TCHQ-GSQL ngày 23/04/2015 - Hàng hóa tiêu dùng từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa

Công văn này hướng dẫn về việc hàng hóa tiêu dùng từ nước ngoài gửi kho ngoại quan để nhập khẩu vào nội địa. Theo đó, hàng hóa không được nhập khẩu vào nội địa từ kho ngoại quan bao gồm: hàng hóa theo quy định phải làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu; hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được chuyển cửa khẩu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị nhập khẩu để phục vụ sản xuất, gia công và hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam.

Công văn 3663/TCHQ-GSQL ngày 23/04/2015 - Doanh nghiệp chế xuất thuê (DNCX) nhà xưởng để phục vụ sản xuất

Công văn này hướng dẫn việc doanh nghiệp chế xuất thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất. Theo đó, Công ty chỉ được lắp đặt dây chuyền đóng gói tự động, vận chuyển hàng hóa vào địa điểm mới này để đóng gói khi địa điểm này được ghi cụ thể tại Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp. Về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, luân chuyển hàng hóa: Do nhà xưởng DNCX thuê để phục vụ hoạt động sản xuất của chính DNCX nên địa điểm này phải đáp ứng điều kiện về kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX theo quy định hiện hành tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa luân chuyển trong nội bộ DNCX thực hiện theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan.

Công văn 3670/TCHQ-TXNK ngày 23/04/2015 - Tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế được gia hạn

Công văn này hướng dẫn về việc tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế được gia hạn. Theo đó, cơ quan hải quan căn cứ phạm vi điều chỉnh, đối chiếu với hồ sơ nhập khẩu và văn bản đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp để xem xét việc gia hạn nộp thuế theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế nhưng Hệ thống Kế toán thuế tập trung tự động tính tiền chậm nộp, căn cứ văn bản cho phép gia hạn nộp thuế của cơ quan hải quan, công chức thực hiện nhập chứng từ điều chỉnh âm quyết định phạt chậm nộp trên Hệ thống.

Công văn 3708/TCHQ-GSQL ngày 23/04/2015 - Dừng thực hiện công văn số 2457/TCHQ-GSQL về hướng dẫn vận chuyển hàng hóa về bảo quản tại bãi tập kết

Công văn này hướng dẫn thực hiện công văn số 2457/TCHQ-GSQL về việc vận chuyển hàng hóa về bảo quản tại bãi tập kết. Theo đó, kho bãi chứa nguyên vật liệu và chứa hàng hóa dự kiến của Doanh nghiệp nằm trong khuôn viên của Công ty (có tường rào bao quanh) nhưng bãi tập kết hàng hóa là bãi trống, nền bê tông, không có tường rào ngăn cách với nhà xưởng, văn phòng, không có mái che và Công ty đang sử dụng làm bãi chứa nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất. Do vậy không đủ điều kiện để niêm phong kho hàng theo yêu cầu tại điểm c mục 2 công văn số 2457/TCHQ-GSQL ngày 23/3/2015 của Tổng cục Hải quan. Cục Hải quan cấp thành phố, cấp tỉnh không thực hiện việc vận chuyển hàng hóa về bảo quản tại bãi tập kết của Công ty hướng dẫn tại công văn số 2457/TCHQ-GSQL nêu trên. Cục Hải quan thành phố có trách nhiệm giám sát đảm bảo nguyên trạng lô hàng của Doanh theo đúng quy định.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 1615


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]