Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN NGÀY 25/04-01/05/2021

Tác giả : Admin | 30 - 04 - 2022 | 9:31 AM | 595 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (25/04 - 01/05/2022):

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

B - CÔNG VĂN 

Công văn 1514/TCHQ-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1478/TCHQ-GSQL năm 2022 hướng dẫn vướng mắc mã loại hình do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1459/TCHQ-TXNK năm 2022 về vướng mắc hàng gia công, sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1449/TCHQ-GSQL năm 2022 về mã HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1446/TCHQ-GSQL năm 2022 về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1401/TCHQ-TXNK năm 2022 về xử lý thuế hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]