Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Một số thay đổi về công đoàn phí

Tác giả : AA005 | 24 - 04 - 2014 | 8:52 AM | 1084 Lượt xem

Vào đầu tháng 3 vừa qua, Tổng liên đoàn lao động đã có Hướng dẫn số 258/HD-TLD để hướng dẫn một số nội dung về công đoàn phí, thay thế cho Hướng dẫn 1803/HD-TLĐ vốn có nhiều bất cập.

Theo hướng dẫn, đối với NLĐ trong các DN, tổ chức không phải là cơ quan, đơn vị nhà nước, công đoàn phí sẽ tính như sau:

- Đoàn viên trong DNNN (kể cả DN nhà nước chiếm cổ phần chi phối): 1% tiền lương thực lĩnh (đã khấu trừ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN), tối đa không quá 115.000 đồng.

- Đoàn viên trong DN ngoài nhà nước (kể cả DN nhà nước không chiếm cổ phần chi phối), HTX, tổ chức nước ngoài… : 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

- Đoàn viên ở đơn vị khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí; đơn vị đặc biệt khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thu nhập của đoàn viên thấp đóng đoàn phí theo mức ấn định, ít nhất bằng 11.500 đồng.

Cách tính này sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2014 thay cho cách tính ở Hướng dẫn 1803.

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]