Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (19/01 - 24/01/2015)

Tác giả : AA001 | 25 - 01 - 2015 | 3:31 PM | 691 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (19/01/2015 - 25/01/2015):

Công văn 315/TCHQ-GSQL ngày 15/01/2015 - Hủy tờ khai chưa thông quan:

Công văn này giải đáp về việc hủy tờ khai chưa thông quan khi doanh nghiệp từ chối nhận hàng. Theo đó, trên cơ sở kết quả xử lý đề nghị từ chối nhận hàng của doanh nghiệp, chấp thuận cho doanh nghiệp được hủy tờ khai hải quan số và xử lý hàng hóa (tái xuất trả lại cho người bán hoặc xử lý như hàng hóa tồn đọng) theo đúng quy định hiện hành để tránh tranh chấp quyền sở hữu hàng hóa.

Công văn 318/TCHQ-GSQL ngày 15/01/2015 - Vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất bị trả lại:

Công văn này giải đáp vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất bị trả lại. Cụ thể như sau:

- Về sửa tờ khai, điều chỉnh số lượng hàng:

Trường hợp hàng xuất khẩu sau khi khai báo phát sinh việc rách bao bì hoặc kiểm tra phải bỏ lại dẫn đến số lượng khai báo trên tờ khai với số lượng thực xuất khẩu chưa phù hợp. Về việc này, sau khi xuất khẩu hàng, người khai hải quan căn cứ quy định về khai sửa đổi, bổ sung để khai đúng lượng hàng thực tế đã xuất khẩu.

- Về phân luồng hàng hóa xuất khẩu bị trả lại:

Theo quy định tại Điều 55 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa tái nhập phải kiểm tra thực tế hàng hóa để đối chiếu hàng hóa nhập khẩu với hàng hóa được mô tả trên tờ khai xuất khẩu để xác định phù hợp giữa hàng hóa nhập khẩu trở lại Việt Nam với hàng hóa đã xuất khẩu trước đây. Tuy nhiên, nội dung này đã được nghiên cứu đưa vào dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan năm 2014 theo hướng áp dụng theo nguyên tắc quản lý rủi ro, không chuyển luồng để kiểm tra thực tế hàng hóa nếu hệ thống phân vào luồng xanh hoặc luồng vàng.

Về việc kiến nghị không thu thuế nhập khẩu, thuế GTGT khi nhập khẩu trở lại hàng xuất khẩu trả về:

 

 

 

Không thu thuế nhập khẩu trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại nếu tại thời điểm tái nhập doanh nghiệp nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo Điều 119 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và Hải quan có đủ căn cứ xác định hàng tái nhập là hàng đã xuất khẩu trước đây; và không thu thuế GTGT trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại.

Công văn 752/BTC-TCHQ ngày 19/01/2015 - Vướng mắc về tờ khai xuất khẩu không có kết quả kiểm hóa trong bộ hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu:

Công văn này giải đáp vướng mắc về tờ khai xuất khẩu không có kết quả kiểm hóa trong bộ hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu xuất kho, chứng từ thanh toán tiền hàng, các giao dịch khác có liên quan (nếu cần thiết). Kết quả kiểm tra nếu xác định trường hợp của Công ty thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 8 Điều 112 và hồ sơ hoàn thuế đáp ứng Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC (trừ kết quả kiểm hóa trên tờ khai xuất khẩu tại khoản 3 Điều 120 Thông tư số 128/2013/TT-BTC), hàng hóa nhập khẩu đã thực tái xuất thì xử lý hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty tương ứng với hàng hóa đã thực tái xuất.

Công văn 470/TCHQ-TXNK ngày 20/01/2015 - Nhập khẩu hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc nhập khẩu hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất. Theo đó, hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp các nhà thầu chính, nhà thầu phụ nhập khẩu hàng hóa để cung cấp máy móc, thiết bị cho DNCX thì số hàng hóa đó cũng thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu. Đối với hàng hóa là quần áo, găng tay bảo hộ lao động, các loại máy móc thiết bị, dụng cụ tiêu hao do Công ty nhập khẩu (theo quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu) thì Công ty phải nộp thuế nhập khẩu. Sau khi bán số hàng hóa nêu trên cho DNCX thì Công ty được hoàn lại số thuế nhập khẩu đã nộp.

Nguồn: taiviet.net

 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]