Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN TỪ NGÀY 01/02/2021 - 15/02/2021

Tác giả : AA006 | 19 - 02 - 2021 | 5:14 PM | 28 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (01/02/2021-15/02/2021):

1. Công văn số 784/TCHQ-TXNK ngày 09/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế nhập khẩu

2. Công văn số 556/TCHQ-TXNK ngày 02/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số

3. Công văn số 475/TCHQ-TXNK ngày 01/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khuôn mẫu của DNCX cho DN nội địa thuê mượn

4. Công văn số 546/TCHQ-TXNK ngày 02/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý vướng mắc Luật quản lý thuế năm 2019, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

5. Công văn số 547/TCHQ-TXNK ngày 02/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thông báo ngân hàng phối hợp thu với TCHQ và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

6. Công văn số 658/TCHQ-TXNK ngày 04/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế XK Nghị định số 57/2020/NĐ-CP

a. Về khai báo thuế suất trên tờ khai hải quan xuất khẩu đối với 07 nhóm hàng đã được chi tiết mã hàng 08 chữ số tại nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP , thực hiện như sau:

- Người khai hải quan khai mã hàng hóa của hàng hóa xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của hàng hóa đó tại nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế xuất khẩu, tại chỉ tiêu “Thuế suất”: hệ thống sẽ tự động xác định thuế suất 5%.

- Trường hợp hàng hóa có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm:

+ Tại chỉ tiêu “Mã quản lý riêng”: khai mã “TNKSD51”;

+ Tại chỉ tiêu “Thuế suất”: tự nhập thủ công thuế suất 0%. Nội dung hướng dẫn trên thay thế nội dung hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 5485/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2020 của Tổng cục Hải quan.

b. Về khai báo thuế suất trên tờ khai hải quan xuất khẩu đối với các mặt hàng được xác định thuộc nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP nhưng chưa được chi tiết mã hàng 08 chữ số tại nhóm hàng số thứ tự 211, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 9744/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2016 của Tổng cục Hải quan.

c. Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp các mặt hàng xuất khẩu được chi tiết mã hàng 08 chữ số tại nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP đã khai thuế suất 0% để xác định các mặt hàng này có phải áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% hay không.

d. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo doanh nghiệp được biết nội dung hướng dẫn này và niêm yết công văn tại trụ sở cơ quan hải quan nơi làm thủ tục.

7. Công văn số 693/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý thuế hàng gia công đã xuất khẩu phải tái nhập

8. Công văn số 692/TCHQ-TXNK ngày 05/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Tạm hoãn xuất nhập cảnh

9. Công văn số 769/TCHQ-TXNK ngày 08/02/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Đề nghị hướng dẫn mã số HS

                                                                                                    *Nguồn: Tài Việt tổng hợp 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]