Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Thông tư 23/2016/TT-BTC bãi bỏ thông tư 37/2015/TT-BTC

Tác giả : Admin | 15 - 10 - 2016 | 2:53 PM | 1905 Lượt xem

Thông tư 23/2016/TT-BTC bãi bỏ thông tư 37/2015/TT-BTC quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng Formadehyt và Amin thơm chuyển hoá từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may do bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành:

Điều 1.Bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày26 tháng 11 năm 2016.

Thông tư 23/2016/TT-BTC

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]