Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

22 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

Tác giả : AA 006 | 21 - 03 - 2014 | 8:20 AM | 1007 Lượt xem

SRF, FMC, RCL, POT, ECI, PGI, SCL, NLG, LDP, SAV, PHC, LCD, HEV, ELC, VGP, KDC, DBT, CTC, BCE, TAC, CMS và L43 thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền.

* Ngày 2/4/2014, Công ty Cổ phần kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 12.5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2014.

* Ngày 21/4/2014, Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta (mã FMC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2014.

* Ngày 30/5/2014, Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (mã RCL-HNX) chia cổ tức đợt 1/2013 với tỷ lệ 8%/cp (1 cp được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2014.

* Ngày 21/4/2014, Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (mã POT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2014.

* Ngày 29/4/2014, Công ty Cổ phần Bản đồ và tranh ảnh giáo dục (mãECI-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014.

* Ngày 5/5/2014, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã PGI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2013  bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/3/2014.

* Ngày 18/4/2014, Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường (mã SCL-HNX) trả cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 4,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/3/2014.

* Ngày 18/4/2014, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 2,58%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 258 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2014.

* Ngày 15/4/2014, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar (mãLDP-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2012 với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2014.

* Ngày 21/4/2014, Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế & xuất nhập khẩu SAVIMEX (mã SAV-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cp được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2014.

* Ngày 15/4/2014, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (mãPHC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/3/2014.

* Ngày 10/4/2014, Công ty Cổ phần Lilama thí nghiệm cơ điện (mãLCD-HNX) trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2014.

* Ngày 25/4/2014, Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (mã HEV-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2014.

* Ngày 22/4/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn Thông (mã ELC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2014.

* Ngày 11/4/2014, Công ty Cổ phần Cảng rau quả (mã VGP-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2013 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2014.

* Ngày 4/4/2014, Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2014.

* Ngày 14/4/2014, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) chi trả cổ tức lần 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2014.

* Ngày 5/6/2014, Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (mã CTC-HNX) chia cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng, trong đó chi trả cổ tức năm 2012 là 6%, tạm ứng cổ tức năm 2013 là 1%). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2014.

* Ngày 16/5/2014, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2013 với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2014.

* Ngày 23/5/2014, Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã BCE-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2014.

* Ngày 10/4/2014, Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (mãCMS-HNX) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2014.

* Ngày 28/5/2014, Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (mã L43-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2014.

Nguồn: VnEconomy


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]