Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (18/04 - 23/04/2016)

Tác giả : Admin | 23 - 04 - 2016 | 1:53 PM | 704 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (18/04 - 23/04/2016):

Công văn 476/GSQL-GQ2 ngày 18-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan mua hàng hoá từ doanh nghiệp chế xuất sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, theo đó :

Đối với trường hợp Công ty mua hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất để xuất khẩu ra nước ngoài, thủ tục hải quan thực hiện như sau:

- Khi mua hàng hóa từ DNCX, Công ty thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Khoản 3 Điều 75 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, thực hiện kê khai nộp thuế (nếu có);

 

- Khi xuất khẩu hàng hóa mua từ DNCX từ nước ngoài, Công ty làm thủ tục hải quan như đối với hàng hóa kinh doanh thương mại, thực hiện kê khai nộp thuế (nếu có).

Công văn 495/GSQL-GQ2 ngày 22-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu tại chỗ, theo đó : 

Trả lời công văn số TICV-CV630020 ngày 22/3/2016 của Công ty TNHH Toyo Ink Compounds Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì để thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ, trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các bên phải đảm bảo điều kiện:

- Hợp đồng mua bán giữa Công ty A và Công ty TICV phải có điều khoản Công ty A chỉ định Công ty TIVC giao hàng cho Công ty C tại Việt Nam theo chỉ định nhận hàng của Công ty B.

- Hợp đồng mua bán giữa Công ty B và Công ty C phải có điều khoản Công ty B chỉ định Công ty C nhận hàng từ Công ty TICV tại Việt Nam theo chỉ định giao hàng từ Công ty A.

2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên, theo đó, hồ sơ xuất khẩu không yêu cầu doanh nghiệp nộp hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại; hồ sơ nhập khẩu không yêu cầu doanh nghiệp nộp hợp đồng mua bán.

Công văn 528/GSQL-GQ1 ngày 22-4-2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với vướng mắc liên quan đến việc thực hiên báo cáo quyết toán, theo đó :

1. Đối với hoạt động nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Doanh nghiệp, Doanh nghiệp căn cứ quy định Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để lập và nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan hải quan theo đúng quy định.

2. Đối với hoạt động gia công cho thương nhân nước ngoài của Doanh nghiệp, Doanh nghiệp căn cứ quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên để lập và nộp báo cáo quyết toán cho cơ quan hải quan. Theo đó, trường hợp hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức, cá nhân theo dõi chi tiết lượng hàng hóa, không theo trị giá thì được sử dụng kết quả kết xuất từ Hệ thống của tổ chức, cá nhân để lập báo cáo quyết toán đối với phần hàng hóa không quản lý theo trị giá này.

Khi báo cáo quyết toán nguyên vật liệu được quản lý theo lượng, doanh nghiệp sử dụng Biểu mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành theo Thông tư này, theo đó tại ô “số tiền (VNĐ)” được thay bằng ô “Số lượng”.

Nguồn: taiviet.net

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 1316

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]