Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin tức

Cập nhật điểm mới Luật chứng khoán có hiệu lực từ 2021

Tác giả : AA006 | 26 - 12 - 2019 | 5:05 PM | 1847 Lượt xem

Theo đó, một số điểm mới tại Luật Chứng khoán như sau:

 

1. Nâng điều kiện trở thành công ty đại chúng

- Nâng tiêu chuẩn về vốn điều lệ đã góp của công ty đại chúng (từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ);

- Sửa đổi, bổ sung điều kiện về cơ cấu cổ đông;

- Luật hóa các quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, phù hợp với nguyên tắc quản trị công ty của OECD/G20 năm 2015;

- Giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết.

 

2. Tái cơ cấu thị trường chứng khoán Việt Nam;

- Luật quy định SGDCK Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, giải thể, mô hình hoạt động, hình thức sở hữu, chức năng, quyền và nghĩa vụ của SGDCK Việt Nam và việc thành lập công ty con của SGDCK Việt Nam theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Luật quy định rõ trách nhiệm của SGDCK Việt Nam trong việc giám sát giao dịch, giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của các thành viên giao dịch;

- Bổ sung quy định Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung.

 

3. Thành lập các công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ

- Sửa đổi quy định cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho CTCK, CTQLQ theo hướng tách thành 02 hoạt động:

+ UBCKNN cấp phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho CTCK, CTQLQ

+ CTCK, CTQLQ đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.

- Bổ sung, quy định rõ các dịch vụ được cung cấp khi cCTCK được cấp phép các nghiệp vụ kinh doanh;

- Quy định trách nhiệm của CTCK trong thực hiện giám sát giao dịch chứng khoán, xây dựng hệ thống, cơ sở dữ liệu dự phòng...

 

4. Thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin

Luật bổ sung thẩm quyền của UBCKNN trong việc yêu cầu các tổ chức, cá nhân, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp viễn thông cung cấp thông tin có liên quan để xác minh, xử lý các hành vi bị cấm khi thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm;

- Quy định cơ chế phối hợp giám sát giữa UBCKNN với các cơ quan khác như thuế, đăng ký kinh doanh, với các cơ quan quản lý TTCK các nước;

- Nâng mức phạt tiền hành chính tối đa, theo đó mức phạt tiền tối đa đối với hành vi thao túng thị trường, giao dịch nội bộ là 10 lần khoản thu trái pháp luật đối với tổ chức và 5 lần khoản thu trái pháp luật đối với cá nhân; đối với các hành vi vi phạm khác, mức phạt tiền tối đa là 3 tỷ đồng đối với tổ chức và 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân.

 

Nguồn: bản tin tổng hợp bởi Tài Việt từ nhiều nguồn


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]