Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN THUẾ NGÀY 24-30/01/2022

Tác giả : Admin | 29 - 01 - 2022 | 8:58 AM | 405 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Quyết định 97/QĐ-TCT về Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2022 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Thông tư 01/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 02/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường do cơ quan trung ương thực hiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 

B - CÔNG VĂN 

Công văn 183/TCT-TTHT năm 2022 hướng dẫn triển khai thực hiện quản lý đại lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 1829/CTHN-TTHT năm 2022 về lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 1827/CTHN-TTHT năm 2022 về xử lý hóa đơn điện tử có sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 1830/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 1826/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 1459/CTHN-TTHT năm 2022 về thay đổi logo trên hoá đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 1461/CTHN-TTHT năm 2022 về thanh toán giao dịch qua tài khoản chứng khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 553/BTC-CST năm 2022 về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu gốc do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 434/BTC-CST năm 2022 về chi phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm và thu lệ phí theo Thông tư 199/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 438/BTC-VP năm 2022 về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 80/TCT-KK năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]