Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế GTGT tháng 6/2024

Tác giả : admin | 29 - 06 - 2024 | 10:16 AM | 48 Lượt xem

Bản tin thuế GTGT tháng 6/2024 đáng lưu ý nhất là Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội. Theo đó thuế giá trị gia tăng vẫn tiếp tục giảm xuống 8% từ 1/7 - 31/12/2024. 

Theo Nghị định này, việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.  

Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng; khi lập hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi "8%"

Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột "Thành tiền" ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng "Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ" ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: "đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15". 

TT Văn bản Ngày tháng
1 Công văn 2502/TCT-DNL năm 2024 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 11/06/2024
2 Công văn 4092/VPCP-TH năm 2024 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành 12/06/2024
3 Công văn 36520/CTHN-TTHT năm 2024 về chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án NGO do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành 18/06/2024
4 Công văn 2676/TCT-CS năm 2024 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 24/06/2024
5 Công văn 2690/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 24/06/2024
6 Công văn 2688/TCT-CS năm 2024 về hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án PPP do Tổng cục Thuế ban hành 24/06/2024

Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]