Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (13/06 - 18/06/2016)

Tác giả : Admin | 18 - 06 - 2016 | 11:28 AM | 751 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (13/06 - 18/06/2016):

Công văn 762/GSQL-GQ2 ngày 13/06/2016 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa Doanh nghiệp chế xuất mua từ nội địa, theo đó : 

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho Điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX thuộc đối tượng được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan.

Do đó, khi mua những hàng hóa từ nội địa, DNCX căn cứ vào Mục đích sử dụng tại doanh nghiệp và quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC để lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan. Trường hợp không thuộc đối tượng tại Điểm b, Khoản 1 Điều 74 thì phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Công văn 756/GSQL-GQ1 ngày 14/06/2016 - Về thủ tục hải quan đối với hệ thống dây chuyền, máy móc, theo đó : 

1. Về thủ tục hải quan:

Việc khai báo nhập khẩu hệ thống dây chuyền, máy móc, thiết bị đồng bộ tạo tài sản cố định trong trường hợp nhập khẩu nhiều lần, nhiều chuyến khác nhau thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Về chính sách quản lý hàng hóa:

Ngày 11/3/2016, Tổng cục Hải quan có công văn số 1786/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và công văn số 1787/TCHQ-GSQL gửi Bộ Công Thương về các nội dung liên quan đến dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với phương tiện, thiết bị nhập khẩu. Theo đó, cơ quan hải quan không quản lý hoạt động dán nhãn năng lượng, chỉ kiểm tra việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu trong thông quan. Người khai hải quan nộp Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu do các Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định cấp để làm thủ tục thông quan hàng hóa. Căn cứ Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011, Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013, Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ:

- Mặt hàng “Đèn LED” không thuộc danh Mục hàng hóa phải dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu.

- Mặt hàng “Màn hình hiển thị của máy báo lỗi sản phẩm”: Công ty đối chiếu với TCVN Điều chỉnh và liên hệ với Văn phòng Tiết kiệm năng lượng “Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.

Công văn 757/GSQL-GQ1 ngày 14/06/2016 - Về nhập khẩu xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng, theo đó : 

Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị/dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Theo đó, đối với các lô hàng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có xuất xứ từ Trung Quốc nhập khẩu chỉ được thông quan khi được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận không thuộc diện tạm ngừng nhập khẩu như nêu tại khoản 1 thông báo này. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là xe máy chuyên dùng đã qua sử dụng thì không bị điều chỉnh bởi Thông báo số 2527/TB-BKHCN dẫn trên.

Hiện nay, theo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 của Bộ Giao thông vận tải thì mặt hàng xe máy chuyên dùng thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải. Việc nhập khẩu xe máy chuyên dùng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Nguồn: taiviet.net

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 2016

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]m