Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (01/12 - 06/12/2014)

Tác giả : AA006 | 07 - 12 - 2014 | 10:15 AM | 840 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (01/12 - 06/12/2014):

Công văn 1540/GSQL-GQ2 ngày 20/11/2014 - Vướng mắc thủ tục xuất trả nguyên vật liệu, máy móc thiết bị theo chỉ định của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục xuất trả nguyên vật liệu, máy móc thiết bị theo chỉ định của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng. Theo đó, bộ hồ sơ hải quan của thủ tục này bao gồm:

- Tờ khai hàng hóa xuất khẩu: 02 bản chính;

- Văn bản giải trình của thương nhân (nêu rõ lý do tái xuất; số, ngày, tháng, năm của tờ khai nhập khẩu và của hợp đồng gia công có hàng trả lại): 01 bản chính kèm bản chụp tờ khai nhập khẩu tương ứng;

- Văn bản đề nghị trả lại hàng của bên đặt gia công: 01 bản chính.

Thủ tục hải quan xuất khẩu trả ra nước ngoài theo chỉ định của bên đặt gia công thực hiện như đối với lô hàng xuất khẩu thương mại. Khi làm thủ tục hải quan, công chức hải quan kiểm tra thực tế lô hàng, đối chiếu chủng loại, ký, mã hiệu của máy móc, thiết bị ghi trên tờ khai tạm nhập với máy móc, thiết bị xuất trả.

Công văn 13965/TCHQ-GSQL ngày 20/11/2014 - Địa điểm làm thủ tục hải quan trường hợp doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình tập đoàn (công ty mẹ - công ty con)

Công văn này giải đáp vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan trường hợp doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình tập đoàn (công ty mẹ - công ty con). Theo đó, đối với doanh nghiệp có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố nhưng có cơ sở sản xuất tại một tỉnh, thành phố khác thì doanh nghiệp được chọn làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính hoặc nơi có cơ sở sản xuất.

Công văn 1559/GSQL-GQ2 ngày 24/11/2014 - Vướng mắc bổ sung danh mục sản phẩm, nguyên liệu, định mức trước thời điểm thực hiện thanh khoản

Công văn này giải đáp vướng mắc bổ sung danh mục sản phẩm, nguyên liệu, định mức trước thời điểm thực hiện thanh khoản. Theo đó, trên hệ thống Ecustoms 5 đã có chức năng cho phép doanh nghiệp khai bổ sung danh mục sản phẩm, nguyên liệu, định mức trước thời điểm thực hiện thanh khoản. Sau khi chấp nhận dữ liệu khai của doanh nghiệp, công chức hải quan phải phê duyệt thông tin để cập nhật vào hệ thống Ecustoms 5.

Công văn 14171/TCHQ-TXNK ngày 25/11/2014 - Thu nộp lệ phí hải quan

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc thu nộp lệ phí hải quan. Cụ thể như sau:

- Về hình thức, địa điểm, thủ tục thu nộp lệ phí hải quan: DN được lựa chọn hình thức nộp lệ phí hải quan và các loại phí do cơ quan Hải quan thu hộ các hiệp hội, tổ chức (nếu có) cho từng tờ khai hải quan hoặc nộp gộp theo tháng.

- Không áp dụng biện pháp cưỡng chế, được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định hiện hành, coi là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật hải quan trong việc áp dụng quản lý rủi ro đối với việc kiểm tra hải quan nếu tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan doanh nghiệp chỉ nợ lệ phí hải quan.

Công văn 14435/TCHQ-GSQL ngày 02/12/2014 - Thủ tục hàng hóa tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa

Công văn này hướng dẫn về thủ tục hàng hóa tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa. Theo đó, trường hợp hàng hóa tạm xuất - tái nhập đi sửa chữa, bảo hành không sửa chữa được và theo điều kiện bảo hành trong hợp đồng nhà thầu sẽ cung cấp hàng hóa mới hoàn toàn để thay thế bộ phận đã bị hỏng, Tổng Công ty phải thực hiện thủ tục xuất khẩu đối với bộ phận hỏng bị thay thế (nếu xuất khẩu bộ phận này) và thủ tục nhập khẩu bộ phận thay thế mới theo đúng quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thương mại.

Công văn 14459/TCHQ-GSQL ngày 02/12/2014 - Thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc thanh khoản tờ khai xuất khẩu đăng ký sai loại hình. Theo đó, trường hợp Công ty do thời gian đầu triển khai thủ tục trên hệ thống VNACCS còn gặp nhiều vướng mắc, khi Công ty khai 16 tờ khai xuất gia công, hệ thống thể hiện là mã loại hình “E62: xuất sản xuất xuất khẩu” thay vì mã loại hình “E52: xuất gia công” dẫn đến vướng mắc khi thanh khoản sẽ được sử dụng tờ khai sai mã loại hình để thanh khoản. Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công để được kiểm tra hỗ trợ việc xử lý trên hệ thống. Trường hợp hệ thống không hỗ trợ thanh khoản thì thực hiện thanh khoản thủ công ngoài hệ thống và cập nhật kết quả vào hệ thống để theo dõi, quản lý tiếp.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 4714

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]