Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (23/02 - 28/02/2015)

Tác giả : AA001 | 01 - 03 - 2015 | 4:39 PM | 1569 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (23/02 - 28/02/2015):

Công văn 1442/TCHQ-GSQL ngày 12/02/2015 - Thủ tục TX-TN máy móc, thiết bị vào KCX để sửa chữa:

Công văn này giải đáp vướng mắc thủ tục tạm xuất tái nhập máy móc, thiết bị vào KCX để sửa chữa.Theo đó, Công ty được phép thực hiện thủ tục tạm xuất tái nhập để sửa chữa, bảo hành máy móc, thiết bị tại Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất nếu hồ sơ đáp ứng quy định về điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ.

Công văn 1384/TCHQ-GSQL ngày 11/02/2015 - Thủ tục hải quan nhập khẩu phế liệu là nguyên liệu gia công, sản xuất xuất khẩu:

Công văn này hướng dẫn về thủ tục hải quan nhập khẩu phế liệu là nguyên liệu gia công, sản xuất xuất khẩu.Theo đó, phế liệu là mặt hàng nhạy cảm, có nhiều nguy cơ làm ảnh hưởng đến môi trường không thuộc diện được miễn kiểm tra, việc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện tại cửa khẩu nhập; không được chuyển về nhà máy, cơ sở sản xuất để kiểm tra. Thủ tục hải quan đối với phế liệu nhập khẩu là nguyên liệu gia công, sản xuất hàng hóa để xuất khẩu được phép thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký hợp đồng gia công đối với trường hợp nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, Chi cục Hải quan nơi đã làm thủ tục nhập khẩu đối với trường hợp nhập sản xuất xuất khẩu; Chi cục Hải quan này có thể khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập.

Công văn 1444/TCHQ-GSQL ngày 12/02/2015 - Thủ tục hải quan, hoàn thuế đối với sản phẩm xuất khẩu:

Công văn này giải đáp về thủ tục hải quan, hoàn thuế đối với sản phẩm xuất khẩu. Cụ thể như sau:

1.Về mã loại hình:

Trường hợp Công ty đặt DNCX gia công nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình SXXK để sản xuất tông đơ cạo râu được chuyển cho doanh nghiệp chế xuất để gia công công đoạn xi mạ theo hợp đồng gia công và nhận sản phẩm về để sản xuất sản phẩm xuất khẩu thì khi xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, Công ty khai theo loại hình xuất sản xuất xuất khẩu.

2. Về thủ tục hoàn thuế:

Trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất tông đơ cạo râu theo loại hình NSXXK, sau đó thuê doanh nghiệp chế xuất gia công xi mạ theo hợp đồng gia công và nhận sản phẩm về để sản xuất và xuất khẩu sản phẩm, Công ty đã đóng thuế nhập khẩu cho sản phẩm sau gia công thì khi xuất khẩu sản phẩm cho đối tác nước ngoài theo loại hình SXXK Công ty được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp (bao gồm thuế nhập khẩu nguyên liệu vật tư và thuế nhập khẩu tính trên phần giá trị tăng thêm của sản phẩm sau gia công) tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập.

Trường hợp Công ty mua nguyên liệu để sản xuất tông đơ cạo râu trong nước, sau đó thuê doanh nghiệp chế xuất gia công xi mạ theo hợp đồng gia công, và nhận sản phẩm về để sản xuất và xuất khẩu sản phẩm, Công ty đã đóng thuế nhập khẩu cho sản phẩm sau gia công thì khi xuất khẩu sản phẩm cho đối tác nước ngoài, Công ty được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp (thuế nhập khẩu tính trên phần giá trị tăng thêm của sản phẩm sau gia công) tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu.

Công văn 289/TXNK-CST ngày 13/02/2015 - Vướng mắc không thu thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng đã xuất khẩu nhưng bị trả lại:

Công văn này giải đáp vướng mắc không thu thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng đã xuất khẩu nhưng bị trả lại.Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng; hồ sơ hải quan nhập khẩu hàng trả lại đề nghị thực hiện theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 55 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013.

Công văn 1591/TCHQ-GSQL ngày 14/02/2015 - Hàng hóa nhập khẩu cho thuê tài chính:

Công văn này giải đáp vướng mắc về hàng hóa nhập khẩu cho thuê tài chính.Theo đó, hàng hóa nhập khẩu phục vụ mục đích cho thuê tài chính phải thực hiện thủ tục hải quan và áp dụng chính sách nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu như hàng hóa nhập khẩu khác. Đối với máy móc, thiết bị Công ty cho thuê tài chính mua trong nội địa để cho thuê tài chính: Vì hoạt động mua bán giữa Công ty cho thuê tài chính với thị trường nội địa không phải hoạt động xuất nhập khẩu nên máy móc, thiết bị trong hoạt động này không chịu sự điều chỉnh của chính sách nhập khẩu.

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]