Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Tác giả : AA006 | 08 - 06 - 2016 | 4:40 PM | 2280 Lượt xem

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN Quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu quy định quản lý chất lượng thép; kiểm tra chất lượng thép do Bộ trưởng Bộ Công thương - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/12/2015.

1. Quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước

- Thông tư liên tịch số 58 quy định tổ chức, cá nhân sản xuất thép trong nước có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm thép của mình.

- Việc ghi nhãn hàng hóa thực hiện theo Nghị định 89/2006/NĐ-CP; Thông tư 09/2007/TT-BKHCN và Thông tư 14/2007/TT-BKHCN.

2. Quy định quản lý chất lượng thép nhập khẩu

- Theo Thông tư liên tịch 58/2015/BCT-BKHCN, tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm thép có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm thép nhập khẩu.

- Sản phẩm thép nhập khẩu phải được đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

- Việc ghi nhãn hàng hóa thực hiện theo Khoản 2 Điều 4 TTLT số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN.

- Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thép NK bao gồm:

+ Bản tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm thép sử dụng để công bố;

+ Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của hàng hóa NK do tổ chức chứng nhận được chỉ định hoặc Chứng thư giám định phù hợp tiêu chuẩn của hàng hóa NK do tổ chức giám định được chỉ định cấp.

- Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS tại Mục 2 Phụ lục III Thông tư liên tịch 58 năm 2015 Bộ Công thương- Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải bổ sung:

+ Giấy xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép của Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công cơ khí, chế tạo và cam kết không sử dụng thép nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm thép phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông (QCVN 07:2011/BKHCN). Giấy xác nhận của Sở Công Thương có giá trị 06 tháng kể từ ngày ban hành.

+ Bản kê khai thép nhập khẩu có xác nhận của Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng). Bản kê khai nhập khẩu thép có giá trị 01 tháng kể từ ngày Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng) xác nhận.

Thông tư liên tịch số 58/2015 của BCT-BKHCN quy định trường hợp vi phạm nội dung cam kết, kê khai, tổ chức, cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật về hải quan và thuế. Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng) sẽ tạm đình chỉ việc xác nhận kê khai đối với tổ chức, cá nhân vi phạm cho đến khi sai phạm được khắc phục.

Thông tư liên tịch 58 có hiệu lực từ ngày 21/03/2016.

Bạn đọc tìm hiểu chi tiết tại đây:

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]