Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (24/08 - 29/08/2015)

Tác giả : AA006 | 30 - 08 - 2015 | 9:41 AM | 820 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (24/08 - 29/08/2015):

Công văn 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/08/2015 - Vướng mắc trong việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Công văn này trả lời vướng mắc trong việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai, theo đó:

Căn cứ quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 36 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 thì:

“2. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;

c) Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

4. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này”.

Căn cứ quy định tại Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì Cục Hải quan TP. Hà Nội có thẩm quyền và trách nhiệm xem xét tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ đăng ký làm cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Mai không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do không thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 36 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ hồ sơ thực tế, đối chiếu quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, nếu đủ cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho dự án ưu đãi đầu tư của Công ty, thì căn cứ quy định tại Điều 104 Thông tư 38/2015/TT-BTC để thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế cho Công ty theo quy định.

Công văn 7647/TCHQ-GSQL ngày 21/08/2015 - Hướng dẫn nhập khẩu phế liệu nhựa

Công văn này trả lời công văn số 1692/HQHCM-GSQL ngày 25/6/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu phế liệu nhựa, theo đó:

1. Về đề xuất bỏ yêu cầu quy định kích cỡ mẫu phế liệu nhựa nhập khẩu:

Liên quan đến việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6642/TCHQ-GSQL ngày 21/7/2015 trao đổi với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tại công văn trả lời số 1619/TCMT-KSON ngày 05/8/2015 của Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến: “quy định về kích cỡ phế liệu nhựa nhằm mục đích yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu nhựa có trách nhiệm xử lý để loại bỏ trước các tạp chất, chất thải còn bám dính trong lô hàng phế liệu nhựa nhập khẩu, hạn chế tối đa rủi ro, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lợi dụng nhập khẩu chất thải vào Việt Nam”. Đồng thời, Tổng cục Môi trường trả lời sẽ nghiên cứu, xem xét kiến nghị và báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định. Trong thời gian này, đề nghị các đơn vị Hải quan thực hiện đúng theo các quy định pháp luật hiện hành về quản lý nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

2. Về đề xuất đưa phế liệu nhựa nhập khẩu vào Danh mục hàng trọng điểm để quản lý rủi ro về giá:

- Theo quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BTC, các quy định, chính sách quản lý chuyên ngành đối với các mặt hàng phế liệu nhựa và công văn số 6037/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu thì mặt hàng phế liệu nhựa đã được đưa vào đối tượng trọng điểm rủi ro cao, được thiết lập tiêu chí trên hệ thống để phân luồng kiểm tra (luồng đỏ), được cơ quan hải quan kiểm tra toàn bộ, trong đó bao gồm việc kiểm tra giá trị khai báo đã được thực hiện theo quy định, quy trình về thủ tục hải quan.

- Theo quy định tại Điều 3 Luật thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12, Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường, Điều 1 Thông tư 152/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường thì không quy định phế liệu nhựa là đối tượng chịu thuế.

Việc đưa phế liệu nhựa vào đối tượng chịu thuế phải được Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Đồng thời phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá tác động đối với môi trường của việc nhập khẩu phế liệu nhựa.

Công văn 7655/TCHQ-TXNK ngày 21/08/2015 - Hướng dẫn xác định trước mã số hàng hóa

Công văn này hướng dẫn xác định mã số đối với mặt hàng “Bộ điều khiển trung tâm máy siêu âm” của Chi nhánh Công ty TNHH GE Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh, theo đó:

Căn cứ Điều 18, Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13;

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Để có cơ sở xem xét đề nghị xác định trước mã số đúng quy định tại các văn bản trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty điền đầy đủ thông tin tại Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên và bổ sung mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu. Trường hợp không có mẫu hàng, Công ty phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa.

Công văn 7707/TCHQ-GSQL ngày 24/08/2015 - Hướng dẫn sử dụng c/o cho lô hàng nhập khẩu mở tờ khai một lần, nhập khẩu nhiều lần

Công văn này hướng dẫn việc trừ lùi C/O ưu đãi được cấp cho tổng lô hàng nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần theo quy định tại Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, theo đó:

1. Về việc thực hiện trừ lùi C/O: Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại các công văn số 2677/TCHQ-GSQL ngày 06/6/2011 và 6973/TCHQ-GSQL ngày 20/11/2013 và 6307/TCHQ-GSQL ngay 10/7/2015.

2. Đối với trường hợp C/O được cấp cho lô hàng có số lượng lớn, đăng ký tờ khai một lần và làm thủ tục hải quan nhiều lần, cơ quan hải quan sẽ thực hiện trừ lùi C/O với điều kiện:

- Doanh nghiệp mở tờ khai một lần, nhập khẩu nhiều lần là doanh nghiệp đứng tên người nhập khẩu tại ô số 2 trên C/O.

- Về việc lập Phiếu theo dõi và thủ tục hải quan liên quan: đề nghị các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 công văn số 6307/TCHQ-GSQL ngày 10/7/2015 và Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 3315

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]