Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp đáng chú ý tuần qua (03/02-08/02/2014)

Tác giả : AA 002 | 08 - 02 - 2014 | 11:30 AM | 1580 Lượt xem

Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013: Đầu tư vốn, quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Bộ tài chính vừa ban hành Thông tư 220/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Qua đó, đối với Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của nhà nước  hoặc Công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ muốn tăng vốn điều lệ thì phải xây dựng “Phương án bổ sung vốn” với các nội dung:

-  Căn cứ pháp lý để tăng vốn; 

-  Tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh trong 3 năm trước khi thực hiện phương án tăng vốn;

-  Kế hoạch sản xuất kinh doanh  và sử dụng nguồn vốn tăng của doanh nghiệp;

-  Đánh giá lợi ích kinh tế thu được và ảnh hưởng tăng đầu tư vốn của nhà nước;

- Đề xuất nguồn bổ sung vốn nhà nước vào doanh nghiệp khác.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho năm tài chính từ năm 2013.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 52/2012/TT-BTC: Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCK để trình Bộ Tài chính lấy ý kiến thành viên thị trường trước khi ban hành.

Theo UBCK, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, trong dự thảo Thông tư sửa đổi đã cho phép các tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn được lùi thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất trong các trường hợp sau: Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn và các công ty con/công ty liên kết của tổ chức này đều phải lập và công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định. Tuy nhiên, với tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn được lùi thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất thêm 3 ngày.

Ngoài ra, các trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn có công ty con hoặc công ty liên kết mà các công ty này thuộc diện được lùi thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất như trên thì Bộ Tài chính cho phép tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn được lùi tiếp thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất của mình thêm tối đa 3 ngày so với thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất đã được điều chỉnh của công ty con/công ty liên kết.

Nhưng việc cộng dồn để lùi thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất của tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn không được vượt quá 7 ngày.

 

Nguồn: Tài Việt


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]