Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN SỐ 1419 (từ ngày 14/04/2019 - 27/04/2019)

Tác giả : AA006 | 06 - 05 - 2019 | 8:37 AM | 1792 Lượt xem

1. Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ban hành ngày 19/04/2019 bởi Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Theo đó, Theo đó, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể thì có thể trên 10 năm nhưng không vượt quá 15 năm hoặc 20 năm (quy định tại Phụ lục I Quyết định này).
(Quyết định 18 đã quy định chi tiết hơn về tuổi thiết bị đối với máy móc, thiết bị thuộc một số lĩnh vực cụ thể so với Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015).
2. Được sản xuất theo tiêu chuẩn:
- Phù hợp với quy định của QCVN về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;
- Trường hợp không có QCVN liên quan đến, thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được: Sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của TCVN của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

2. Quyết định số 1157/QĐ-TCHQ ban hành ngày 18/04/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phí hải quan:

Theo đó, toàn bộ số tiền phí thu được, Tổng cục hải quan có thể giữ lại và sử dụng theo các mục đích sau:
- Chi thực hiện chế độ tự chủ: chi lương làm thêm giờ, chi phí phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí: văn phòng phẩm, nước, điện,...; chi phí sửa chữa thường xuyên; chi phí mua sắm vật tư, ấn chỉ hải quan; chi khác,...
- Chi không thực hiện chế độ tự chủ: Chi mua sắm lớn tài sản, thiết bị, máy móc,...; chi khác không liên quan đến việc thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí.

Bản tin tổng hợp bởi Tài Việt

Bạn đọc có thể cập nhật thêm tin tức về văn bản pháp luật lĩnh vực hải quan ở link dưới đây:


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]