Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (02/02 - 07/02/2015)

Tác giả : AA001 | 08 - 02 - 2015 | 4:41 PM | 2008 Lượt xem
Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (02/02 - 07/02/2015):

Công văn 909/TCHQ-GSQL ngày 30/01/2015 - Sử dụng định mức theo kết luận kiểm tra để quyết toán HĐGC:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc sử dụng định mức theo kết luận kiểm tra để quyết toán HĐGC.Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 14 và Điều 145 Thông tư số 128/2013/TT-BTC; căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp và hồ sơ, tài liệu kèm theo (kết quả giám định tại chứng thư giám định về lượng nguyên liệu), Bảng thông báo định mức của Công ty và của công ty sản xuất mặt hàng tương tự, trường hợp cơ quan Hải quan đã đủ cơ sở để kết luận doanh nghiệp thực tế sử dụng nguyên liệu vải chính, vải lót, bông CP để sản xuất sản phẩm mũ lưỡi trai và đã thực xuất khẩu ra nước ngoài theo định mức tại kết quả giám định của cơ quan chuyên ngành thì được xem xét sử dụng định mức theo kết luận kiểm tra sau thông quan để quyết toán các hợp đồng gia công.

Công văn 1006/TCHQ-GSQL ngày 03/02/2015 - Khai báo sai cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai:

Công văn này giải đáp vướng mắc khi khai báo sai cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai.Theo quy định tại tiết d khoản 1 Điều 12 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính thì trường hợp người khai khai sai đơn vị đăng ký tờ khai được hủy tờ khai hải quan. Tuy nhiên, xét thời điểm đăng ký tờ khai hải quan của Công ty trong giai đoạn đầu triển khai khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Hải Dương phối hợp với Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng KV II kiểm tra quá trình đăng ký tờ khai của lô hàng oxít nhôm có số vận đơn YMLUN710554206, trường hợp Công ty khai báo hải quan duy nhất tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV II thì đồng ý đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và không yêu cầu đăng ký lại tờ khai mới đối với lô hàng này.

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]