Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (11/05 - 16/05/2015)

Tác giả : AA006 | 16 - 05 - 2015 | 4:37 PM | 1082 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (11/05 - 16/05/2015):

Công văn 410/GSQL-GQ3 ngày 06/05/2015 - Thủ tục hải quan đối với phương tiện quay vòng TN-TX, TX-TN

Công văn này hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với phương tiện quay vòng TN-TX, TX-TN. Theo đó, phương tiện quay vòng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP bao gồm: Container rỗng có hoặc không có móc treo; bồn mềm lót trong container để chứa hàng lỏng; các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác. khi tạm nhập - tái xuất hoặc tạm xuất - tái nhập được khai trên Bảng kê tạm nhập hoặc tạm xuất Container / bồn mềm rỗng theo mẫu số 02, Phụ lục 9 ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Công văn 427/GSQL-GQ2 ngày 11/05/2015 - Hướng dẫn thủ tục hải quan

Công văn hướng dẫn thủ tục hải quan theo thông tư 38/2015/TT-BTC. Theo đó, thông tư không quy định việc miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, chỉ quy định việc không kiểm tra thực tế hàng hóa đối với trường hợp giao hàng trước và khai báo hải quan sau đáp ứng các điều kiện được quy định cụ thể.

Công văn 435/GSQL-TH ngày 12/05/2015 - Vướng mắc C/O mẫu D

Công văn này hướng dẫn về vướng mắc C/O mẫu D. Cụ thể như sau:

- Hàng hóa, khi làm thủ tục nhập khẩu, muốn được hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt theo quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA thì người nhập khẩu phải cung cấp cho cơ quan hải quan C/O hợp lệ.

- Đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan và muốn được hưởng ưu đãi theo Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA thì Doanh nghiệp cần cung cấp cho cơ quan hải quan C/O mẫu D do Bộ Công Thương cấp giáp lưng với C/O bản gốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp C/O nước xuất khẩu cấp cho lô hàng khi gửi kho ngoại quan.

Công văn 4186/TCHQ-TXNK ngày 08/05/2015 - Xử lý nợ thuế

Công văn này hướng dẫn xử lý nợ thuế. Cụ thể như sau:

- Đối với lô hàng bộ linh kiện đang có nợ thuế tại Chi cục Hải quan cửa khẩu: Công ty khai không đầy đủ và khai sai nhãn, mục đích thay đổi nhãn hiệu để được áp mức giá tính thuế thấp theo khung giá “loại khác”. Vì vậy, việc gian lận về nhãn mác của công ty không phải nguyên nhân do thay đổi chính sách hoặc văn bản hướng dẫn không rõ ràng nên không thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ thuế.

- Đối với lô hàng linh kiện xe gắn máy nhập khẩu đang nợ thuế: do Công ty đã sử dụng C/O giả để nhập khẩu lô hàng  nên bị truy thu thuế theo mức thuế suất thông thường là đúng quy định (Trường hợp này, đã có xác nhận của cơ quan Hải quan là C/O giả), do vậy không thuộc đối tượng được xem xét xóa nợ thuế.

Công văn 4269/TCHQ-TXNK ngày 11/05/2015 - Xin hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

Công văn này hướng dẫn việc xin hoàn tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất. Theo đó, trường hợp Công ty đã thực tái xuất hàng hóa của các lô hàng nêu trên ra khỏi Việt Nam trong thời hạn được quyền lưu giữ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, nhưng do chậm nộp hồ sơ thanh khoản nên Công ty đã nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp thì xử lý hoàn trả lại tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định.

Công văn 4322/TCHQ-GSQL ngày 12/05/2015 - Xin nộp bổ sung một số C/O mẫu D

Công văn này hướng dẫn việc xin nộp bổ sung một số C/O mẫu D do Indonesia phát hành. Cụ thể như sau:

- Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo Điều 26 của Thông tư. Theo đó, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu cho cơ quan hải quan tại thời điểm nộp bộ hồ sơ hải quan hoặc trong thời hạn theo quy định tại các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015: Trong trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu, cơ quan hải quan chấp nhận mã HS của hàng hóa theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa được áp thuế suất MFN thấp hơn hoặc bằng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu có C/O, tuy nhiên, sau khi hàng hóa được thông quan, do có sự thay đổi mã HS (do thanh tra, kiểm tra sau thông quan, có văn bản điều chỉnh, thay đổi mã HS theo quyết định của cơ quan hải quan) dẫn đến mức thuế suất MFN cao hơn thuế suất ưu đãi đặc biệt, thì chấp nhận C/O do công ty nộp bổ sung để xem xét cho hàng hóa hưởng ưu đãi đặc biệt.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 1815


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]