Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Chứng khoán Hải Phòng: Xổ số và Đầu tư Tài chính HP đã bán 2,4 triệu cổ phiếu

Tác giả : AA 006 | 20 - 03 - 2014 | 8:55 AM | 1208 Lượt xem

Dù đăng ký bán chỉ 2 triệu cổ phiếu nhưng Xổ số và Đầu tư Tài chính Hải Phòng đã bán 2.405.000 cổ phiếu HPC.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Xổ số và Đầu tư Tài chính Hải Phòng

- Mã chứng khoán: HPC - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.912.400 CP (tỷ lệ 14,9%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thị Thu Hương

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.405.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.507.400 CP (tỷ lệ 8,84%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/03/2014

- Ngày kết thúc giao dịch: 17/03/2014.

Như vậy, dù đăng ký bán chỉ 2 triệu cổ phiếu nhưng Xổ số và Đầu tư Tài chính Hải Phòng đã bán 2.405.000 cổ phiếu HPC.

Nguồn: Trí Thức Trẻ/HNX


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]