Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (20/07 - 25/07/2015)

Tác giả : AA006 | 03 - 08 - 2015 | 10:45 AM | 835 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (20/07 - 25/07/2015):

Công văn 6356/TCHQ-GSQL ngày 14/07/2015 - Giải đáp vướng mắc về hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT của DNCX

Công văn này giải đáp vướng mắc về hoàn thuế, khấu trừ thuế GTGT của DNCX, theo đó:

DNCX và doanh nghiệp nội địa mua hàng hóa thanh lý của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan. Trường hợp lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan thì sau khi DNCX thực hiện các quy định tại khoản 1, điểm a khoản 3, Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, DNCX, doanh nghiệp trong nội địa đăng ký tờ khai theo loại hình tương ứng, DNCX không phải đăng ký tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng; tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

Trường hợp DNCX mua hàng hóa từ nội địa để xuất khẩu theo quyền xuất khẩu: DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan khi mua từ nội địa để xuất khẩu theo quyền xuất khẩu.

Công văn 6376/TCHQ-GSQL Ngày 14/07/2015 - Hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa đóng ghép chung Containerngoài CFS

Công văn này hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa đóng ghép chung Containerngoài CFS, theo đó:Thông tin trên tờ khai hải quan gồm: Chỉ tiêu “mã hiệu phương thức vận chuyển” là mã 2: đường biển (container); thông tin về số tờ khai hải quan của các lô hàng đóng chung Container tại chỉ tiêu “phần ghi chú”.

Công văn 6391/TCHQ-TXNK ngày 15/07/2015 - Giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC

Công văn này giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTC, theo đó: Trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế nợ, tiền thuế truy thu, tiền thuế phát sinh, tiền chậm nộp, tiền phạt thì việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự sau đây: Đối với các loại thuế do cơ quan hải quan quản lý:

a) Tiền thuế nợ quá hạn thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;

b) Tiền chậm nộp thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;

c) Tiền thuế nợ quá hạn chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;

d) Tiền chậm nộp chưa thuộc đối tượng áp dụng các biện pháp cưỡng chế;

đ) Tiền thuế phát sinh;

e) Tiền phạt.

Công văn 6392/TCHQ-TXNK ngày 15/07/2015 - Hướng dẫn hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa

Công văn này hướng dẫn hoàn thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa, theo đó:Pháp luật về thuế không quy định việc hoàn thuế GTGT đối với lô hàng nhập khẩu bị tịch thu. Do đó, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa nhưng bị lập biên bản vi phạm, bị tịch thu hàng hóa, doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT và nộp phạt cho lô hàng bị tịch thu không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

Công văn 6431/TCHQ-TXNK ngày 15/07/2015 - Trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam việc khai báo trị giá và phương thức thanh toán

Công văn này trả lời vướng mắc của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam việc khai báo trị giá và phương thức thanh toán đối với sản phẩm xuất khẩu có trị giá bao gồm trị giá sản phẩm nhận chuyển giao (không thanh toán) và trị giá tăng thêm tại Việt Nam (thanh toán bằng hình thức TTR), theo đó:IPV khai báo phương thức thanh toán là “KC” trên hệ thống VNACCS, đồng thời khai phương thức thanh toán thực tế vào ô “Phần ghi chú”. Tại ô “Phần ghi chú” ghi chú nội dung tổng trị giá sản phẩm nhận chuyển giao có phương thức thanh toán là “KHONGTT”, giá trị tăng thêm tại Việt Nam có phương thức thanh toán là “TTR”.

Công văn 9617/BTC-TCHQ ngày 15/07/2015 - Hướng dẫn phân loại mặt hàng Modul LED 3 màu cơ bản RGB

Công văn này hướng dẫn phân loại mặt hàng Modul LED (3 màu cơ bản RGB), theo đó:Mặt hàng modul LED (3 màu cơ bản RGB) cấu tạo từ nhiều LED + IC + linh kiện điện tử có thể hiển thị hình, ảnh khi được kết nối với các nguồn tín hiệu thích hợp được xác định là màn hiển thị (màn hình), nếu là loại không thể hoạt động độc lập nếu không kết nối với thiết bị xử lý tự động, phù hợp phân loại vào Nhóm 85.28: “Màn hình và máy chiếu, không gắn với máy thu dùng trong truyền hình; máy thu dùng trong truyền hình, có hoặc không gắn với máy thu thanh sóng vô tuyến hoặc máy ghi hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh”, phân nhóm 1 gạch: “- Màn hình khác”, phân nhóm 8528.51: “- - Loại chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho hệ thống xử lý dữ liệu thuộc nhóm 84.71”, mã số 8528.51.20: “- - - Loại khác, màu”.

Công văn 9892/BTC-TCHQ ngày 21/07/2015 - Hướng dẫn thời hạn nộp thuế nhập khẩu của phí bản quyền

Công văn này hướng dẫn thời hạn nộp thuế nhập khẩu của phí bản quyền, theo đó: Trường hợp tiền thuế phải nộp của phí bản quyền, phí giấy phép và khoản tiền do người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng nhập khẩu được xác định và khai bổ sung theo đúng quy định nêu trên từ ngày 01/4/2015 thì thời hạn nộp thuế là ngày đăng ký tờ khai bổ sung sau thông quan (không phụ thuộc vào thời điểm thông quan giải phóng hàng trước hay sau ngày 01/4/2015).

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 2815

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]