Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tháng 11/2023

Tác giả : admin | 03 - 12 - 2023 | 9:35 AM | 147 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT  

Nghị định 82/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí.

B - CÔNG VĂN    

 1. Công văn 5327/TCT-KK năm 2023 về khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn điều chỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
 2. Công văn 5329/TCT-DNNCN năm 2023 về kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê bất động sản của hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
 3. Công văn 5334/TCT-KK năm 2023 về chuyển trạng thái mã số thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 4. Công văn 5318/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 5. Công văn 5317/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 6. Công văn 5303/TCT-DNNCN năm 2023 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 7. Công văn 5250/TCT-DNNCN năm 2023 về quy đổi thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 8. Công văn 5238/TCT-CS năm 2023 về thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công do Tổng cục Thuế ban hành
 9. Công văn 5240/TCT-CS năm 2023 giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 10. Công văn 5242/TCT-CS năm 2023 về tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 11. Công văn 5239/TCT-CS năm 2023 thu phí, lệ phí do Tổng cục Thuế
 12. Công văn 5241/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 13. Công văn 5243/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 14. Công văn 5210/TCT-CS năm 2023 về xác định ưu đãi tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 15. Công văn 5209/TCT-DNL năm 2023 về chấp thuận kết nối, truyền dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 16. Công văn 6027/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế giá trị gia tăng bộ đầu nối điện do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. Công văn 5171/TCT-CS năm 2023 về hóa đơn, chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành
 18. Công văn 5169/TCT-CS năm 2023 về giải đáp chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 19. Công văn 5154/TCT-CS năm 2023 về tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 20. Công văn 5156/TCT-CS năm 2023 về tiền chuyển mục đích sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
 21. Công văn 5155/TCT-CS năm 2023 về tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành
 22. Công văn 5173/TCT-CS năm 2023 về xác định ưu đãi thuế đối với sản xuất cát nghiền nhân tạo do Tổng cục Thuế ban hành
 23. Công văn 5170/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 24. Công văn 5158/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 25. Công văn 5172/TCT-CS năm 2023 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
 26. Công văn 5160/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 27. Công văn 5178/TCT-KK năm 2023 vướng mắc thu lệ phí trước bạ phương tiện do Tổng cục Thuế ban hành
 28. Công văn 5150/TCT-CS năm 2023 về tiền phí để lại do Tổng cục Thuế ban hành
 29. Công văn 5174/TCT-CS năm 2023 về trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 30. Công văn 5153/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 31. Công văn 5149/TCT-CS năm 2023 về chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
 32. Công điện 1123/CĐ-TTg năm 2023 về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ điện
 33. Công văn 81181/CTHN-TTHT về thủ tục kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 34. Công văn 5980/TCHQ-TXNK năm 2023 về hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 35. Công văn 5947/TCHQ-TXNK năm 2023 về thuế giá trị gia tăng thiết bị điện tử chuyên dùng trong nghiên cứu khoa học, phòng thí nghiệm do Tổng cục Hải quan ban hành
 36. Công văn 12563/BTC-CST năm 2023 về trả lời kiến nghị của Đại sứ quán Hoa Kỳ do Bộ Tài chính ban hành
 37. Công văn 5946/TCHQ-TXNK năm 2023 về xử lý về thuế đối với doanh nghiệp phá sản do Tổng cục Hải quan ban hành
 38. Công văn 12515/BTC-CST năm 2023 về tiếp tục rà soát ưu đãi phí, lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến do Bộ Tài chính ban hành
 39. Công văn 5113/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 40. Công văn 5115/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 41. Công văn 5114/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
 42. Công văn 5102/TCT-TTKT năm 2023 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
 43. Công văn 5090/TCT-KK năm 2023 về khai bổ sung hồ sơ khai thuế có sai sót sau thanh tra thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 44. Công văn 79873/CTHN-TTHT năm 2023 quy định về hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành 

Theo đó: Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ .

Nguồn: Tài Việt tổng hợp. 


Tag:
 • ,
 • Share: 

  Hotline:

  (84) 2253 250 250

  Email:

  [email protected]