Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin quản lý doanh nghiệp số 0315 (Từ 01/03 - 28/03/2015)

Tác giả : AA001 | 29 - 03 - 2015 | 11:20 AM | 1907 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp cần lưu ý trong tháng 03/2015 (Từ 01/03 - 28/03/2015)

Thông tư 03/2015/TT-BTTTT Ngày 06/03/2015 - Quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in:

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in. Theo đó, điểm cần lưu ý là trước khi sử dụng máy photocopy màu hay máy in có photocopy màu thì cơ quan, tổ chức phải đăng ký sử dụng với Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT).

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Đơn đăng ký sử dụng máy theo mẫu.

- Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy phép nhập khẩu máy; giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng máy; hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy.

- Đơn đề nghị chuyển nhượng (đối với máy đã đăng ký sử dụng) có xác nhận của Sở TTTT nơi đã đăng ký máy đó.

Đối tượng áp dụng của thông tư: cơ sở in; chế bản, in, gia công sau in; sao chụp (sau đây gọi là photocopy); hợp tác của các cơ sở in để chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in; nhập khẩu thiết bị ngành in.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/05/2015.

Nghị định 32/2015/NĐ-CP Ngày 25/03/2015 - Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, một số quy định đáng chú ý như:

- Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình.

- Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập, thẩm tra, kiểm soát và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Trường hợp đã sử dụng hết chi phí dự phòng, chủ đầu tư tổ chức xác định bổ sung khoản chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá khi chỉ số giá xây dựng do cơ quan có thẩm quyền công bố từ khi thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh lớn hơn chỉ số giá sử dụng trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/05/2015.

Thông tư 01/2015/TT-BXD Ngày 20/03/2015 - Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công (ĐGNC) trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, ĐGNC được xác định theo công thức sau: GNC = LNCx HCB x 1/t

Trong đó:

- GNC: ĐGNC tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.

- LNC: Mức lương đầu vào (kể cả lương phụ; phụ cấp lưu động, khu vực, không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường) để xác định ĐGNC cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.

- HCB: Hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng.

- t : 26 ngày làm việc trong tháng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/05/2015.

Thông tư 32/2015/TT-BTC ngày 17/03/2015 - Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

Thông tư này hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống. Theo đó, phương thức chi trả kinh phí thực hiện có một số điểm đáng lưu ý sau:

- Các Bộ, cơ quan Trung ương, cấp tỉnh hướng dẫn các đơn vị và cấp ngân sách trực thuộc có nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu thực hiện thì chủ động chi trả tiền lương tăng thêm.

- Cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cho các đơn vị dự toán ngân sách cùng cấp và cấp ngân sách trực thuộc còn thiếu nguồn.

- Các Bộ, cơ quan Trung ương có nhu cầu kinh phí thực hiện lớn hơn nguồn thì Bộ Tài chính sẽ thẩm định (trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan) và thông báo bổ sung kinh phí.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 04/05/2015.

Quyết định 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 - Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Quyết định này thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, người sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội phải đáp ứng các điện kiện sau:

- Có chứng thư số theo quy định;

- Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet;

- Có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và đăng ký với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Người sử dụng lao động được lựa chọn giao dịch thông qua: Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Cổng giao dịch điện tử của Tổ chức I-VAN.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2015.

Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 - Hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị định này hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó:

- Người lao động (NLĐ) đã giao kết hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 đến dưới 12 tháng trước ngày 01/01/2015 và đang thực hiện hợp đồng này nếu thời hạn kết thúc hợp đồng còn ít nhất 03 tháng thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tham gia BHTN cho NLĐ.

- Trường hợp NLĐ giao kết nhiều hợp đồng lao động và đang tham gia BHTN theo hợp đồng có hiệu lực đầu tiên mà khi chấm dứt hoặc thay đổi hợp đồng dẫn đến NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHTN thì:

NLĐ và NSDLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN của hợp đồng giao kết có hiệu lực kế tiếp có trách nhiệm tham gia BHTN theo quy định.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/05/2015.

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]