Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN NGÀY 11-17/07/2022

Tác giả : Admin | 16 - 07 - 2022 | 9:49 AM | 321 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (11 - 17/07/2022):

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Thông báo 2711/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Keo dán LOCTITE BONDACE 856TF(N) 15KG do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 2720/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Keo dán LOCTITE BONDACE 6190S-2 15KG do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 2718/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Keo dán LOCTITE BONDACE 5190S-2 15KG do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 2716/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Keo dán LOCTITE BONDACE 6100UL-2 15KG do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 2715/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Keo dán LOCTITE BONDACE 6100UL-2(A) 15KG do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 2713/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Keo dán LOCTITE BONDACE do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 2712/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Keo dán LOCTITE BONDACE do Tổng cục Hải quan ban hành

Quyết định 1243/QĐ-TCHQ năm 2022 về Quy chế tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người khai hải quan, doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2633/TCHQ-TXNK năm 2022 về chính sách thuế đối với máy móc, thiết bị tạm xuất tái nhập theo hợp đồng thuê mượn do Tổng cục Hải quan ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 2844/TCHQ-GSQL năm 2022 về thông báo trang thông tin điện tử tra cứu mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2789/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng Yến mạch cán mảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2753/TCHQ-GSQL năm 2022 về xuất khẩu đá vôi, đôlômit do Tổng cục Hải quan ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]