Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (27/10 - 01/11/2014)

Tác giả : AA006 | 02 - 11 - 2014 | 4:43 PM | 1531 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (27/10 - 01/11/2014):

Công văn 1399/GSQL-GQ1 ngày 21/10/2014 - Chứng từ thanh toán đối với hàng kinh doanh TNTX

Công văn này giải đáp vướng mắc về chứng từ thanh toán đối với hàng kinh doanh TNTX. Cụ thể như sau:

Trường hợp người xuất khẩu hàng hóa được thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán, ngoài việc cung cấp chứng từ thanh toán thì việc thanh toán theo ủy quyền phải được thể hiện bằng văn bản (trong hợp đồng xuất khẩu; phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh thanh toán).

Trường hợp việc thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và phía nước ngoài thực hiện bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc tiền công gia công hàng hóa xuất khẩu với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài thì người xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục hồ sơ như sau:

- Hàng hóa mua bán giữa người xuất khẩu với bên nước ngoài phải ghi rõ phương thức thanh toán trong hợp đồng mua bán.

- Văn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hóa xuất khẩu với hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài.

Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa trị giá hàng hóa xuất khẩu và trị giá hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch còn lại phải được thực hiện thanh toán qua ngân hàng.

Công văn 13083/TCHQ-TXNK ngày 28/10/2014 - Xử lý phạt chậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, chuyển tiêu thụ nội địa

Công văn này hướng dẫn xử lý phạt chậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, chuyển tiêu thụ nội địa. Theo đó, người nộp thuế phải nộp đủ các loại thuế, tiền chậm nộp kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu ban đầu đến ngày thực nộp thuế đối với số hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa. Trường hợp có lý do: “do phía nước ngoài hủy hợp đồng xuất khẩu hoặc có lý do khách quan bất khả kháng, người nộp thuế phải chuyển tiêu thụ nội địa thì phải kê khai nộp đủ các loại thuế khi chuyển tiêu thụ nội địa; tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp thuế (đối với trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa ngoài thời hạn nộp thuế).

Công văn 15214/BTC-TCHQ ngày 23/10/2014 - Vướng mắc xử phạt

Công văn này hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi “không nộp đúng thời hạn các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp”; “không nộp đúng thời hạn quy định để báo cáo thanh khoản, hoàn thuế...” tại các tờ khai khác nhau ở các thời điểm khác nhau, bị phát hiện ở cùng một thời điểm thì xử phạt vi phạm hành chính một lần về hành vi vi phạm, đồng thời áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm hành chính nhiều lần”.

Trường hợp hành vi vi phạm đã bị ra quyết định xử phạt nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm chưa thi hành hoặc đang thi hành quyết định mà sau đó vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đó, thì hành vi vi phạm này được coi là hành vi vi phạm mới.

Công văn 12927/TCHQ-GSQL ngày 24/10/2014 - Vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công

Công văn này giải đáp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng gia công. Cụ thể như sau:

- Công ty Việt Nam chịu trách nhiệm thông báo hợp đồng gia công, xây dựng định mức, thông báo định mức, làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm và thanh khoản hợp đồng gia công với cơ quan hải quan.

- Hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Công ty nhận gia công phải thực hiện xây dựng, thông báo định mức lượng nguyên liệu, vật tư (hóa chất) do Công ty thuê gia công tự cung ứng để thực hiện hợp đồng gia công tại Bảng Thông báo định mức từng mã hàng theo mẫu 03/TBĐM-GC/2014 và kê khai số nguyên liệu cung ứng đó trên Bảng tổng hợp nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công cung ứng theo Mẫu 04/HSTK-GC/2014 ban hành kèm Thông tư số 13/2014/TT-BTC. Theo đó, tại mục đơn giá, phần trị giá Công ty nhận gia công phải kê khai theo đúng quy định.

- Việc thanh khoản đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất đã được hỗ trợ thực hiện trên hệ thống.

Công văn 15214/BTC-TCHQ ngày 23/10/2014 - Xử phạt vi phạm hành chính đối với “không nộp đúng thời hạn các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp”; “không nộp đúng thời hạn quy định để báo cáo thanh khoản, hoàn thuế...”

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với “không nộp đúng thời hạn các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp”; “không nộp đúng thời hạn quy định để báo cáo thanh khoản, hoàn thuế...”. Theo đó, trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi “không nộp đúng thời hạn các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chậm nộp”; “không nộp đúng thời hạn quy định để báo cáo thanh khoản, hoàn thuế...” tại các tờ khai khác nhau ở các thời điểm khác nhau, bị phát hiện ở cùng một thời điểm thì xử phạt vi phạm hành chính một lần về hành vi vi phạm, đồng thời áp dụng tình tiết tăng nặng “vi phạm hành chính nhiều lần”. Trường hợp hành vi vi phạm đã bị ra quyết định xử phạt nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm chưa thi hành hoặc đang thi hành quyết định mà sau đó vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đó, thì hành vi vi phạm này được coi là hành vi vi phạm mới.

Công văn 13095/TCHQ-TXNK ngày 29/10/2014 - Vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa

Công văn này giải đáp vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa. Theo đó, số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa của các tờ khai đăng ký trước ngày 01/01/2014 (ngày Thông tư số 150/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành), Cục Thuế tỉnh, thành phố thực hiện hoàn trả tiền thuế GTGT doanh nghiệp đã nộp nhầm, nộp thừa theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 4214

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]