Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (03/11 - 08/11/2014)

Tác giả : AA006 | 09 - 11 - 2014 | 11:35 AM | 2209 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (03/11 - 08/11/2014):

Công văn 1409/GSQL-GQ2 ngày 23/10/2014 - Sử dụng sản phẩm làm quà biếu, tặng

Công văn này hướng dẫn thủ tục DNCX sử dụng sản phẩm làm quà biếu, tặng. Theo đó, công ty muốn sử dụng các sản phẩm do công ty sản xuất ra như điện thoại di động, máy tính bảng để làm quà tặng nhân viên hoặc các cá nhân, tổ chức khác tại Việt Nam thì việc thực hiện thủ tục hải quan tiến hành như sau:

Bước 1: Công ty mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình xuất sản phẩm của doanh nghiệp chế xuất (E42).

Bước 2: Mở tờ khai nhập khẩu lô hàng đã xuất khẩu nêu trên theo loại hình phi mậu dịch, nộp đầy đủ các loại thuế và thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Công văn 1416/GSQL-GQ1 ngày 27/10/2014 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại. Theo đó, các hình thức tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại bao gồm:

- Tái nhập hàng trả lại để sửa chữa, tái chế sau đó tái xuất;

- Tái hàng trả lại để tiêu thụ nội địa (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài);

- Tái nhập hàng trả lại để tiêu hủy tại Việt Nam (không áp dụng đối với hàng gia công cho thương nhân nước ngoài);

- Tái nhập hàng trả lại để tái xuất cho đối tác nước ngoài khác.

Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu nhưng bị trả lại được quy định tại Điều 55 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Công văn 15809/BTC-TCHQ ngày 30/10/2014 - Xử lý vướng mắc đối với nguyên liệu sản xuất xuất khẩu

Công văn này xử lý vướng mắc đối với nguyên liệu sản xuất xuất khẩu. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu nhưng được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu và đã thực xuất khẩu ra nước ngoài thì doanh nghiệp được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số nguyên liệu cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 117 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Công văn 1421/GSQL-GQ1 ngày 29/10/2014 - Tính hợp lệ của “Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (Thông quan)” không có dấu mộc “Thông quan”

Công văn này giải đáp vướng mắc về tính hợp lệ của “Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (Thông quan)” không có dấu mộc “Thông quan”. Theo đó, tại điểm a mục 2.2 công văn có quy định: “Đối với tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đã được quyết định thông quan, giải phóng hàng, ... không yêu cầu công chức hải quan nơi đăng ký tờ khai phải đóng dấu xác nhận trên tờ khai in.” Do vậy, tờ khai hải quan nhập khẩu (Thông quan) không có dấu mộc “Thông quan” và được công chức hải quan ký, đóng dấu công chức và xác nhận “hàng đã qua khu vực giám sát” là tờ khai hải quan hợp lệ.

Công văn 13244/TCHQ-TXNK ngày 31/10/2014 - Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa

Công văn này bổ sung hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa. Cụ thể như sau:

- Khi người nộp thuế xin hoàn thuế với trường hợp không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp là những khoản nợ liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu do cơ quan Hải quan quản lý theo quy định (không bao gồm các khoản nợ thuế nội địa) do đó, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình văn bản xác minh tình trạng nợ thuế nội địa do cơ quan Thuế xác nhận.

- Trường hợp nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT hàng nhập khẩu thuộc thẩm quyền hoàn thuế của cơ quan Hải quan nhưng trước đó cơ quan Hải quan đã xác nhận khoản nộp nhầm, nộp thừa để doanh nghiệp liên hệ với cơ quan Thuế liên quan giải quyết hoàn thuế, thì: Để tránh tình trạng cùng một số tiền thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa nhưng doanh nghiệp được hoàn hai lần, gây thất thu NSNN, cơ quan Hải quan phải thu hồi lại bản chính văn bản trước đó đã xác nhận khoản thuế nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không nộp bản chính văn bản đã xác nhận nêu trên thì đề nghị doanh nghiệp phải có xác nhận của cơ quan Thuế về việc chưa được khấu trừ / hoàn khoản thuế nộp nhầm, nộp thừa. Những trường hợp khác, cơ quan Hải quan chưa xác nhận cho doanh nghiệp thì không đề nghị doanh nghiệp xin xác nhận của cơ quan Thuế.

Công văn 13084/TCHQ-TXNK ngày 28/10/2014 - Xử lý phạt chậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, chuyển tiêu thụ nội địa

Công văn này giải đáp vướng mắc về xử lý phạt chậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, chuyển tiêu thụ nội địa. Theo quy định, người nộp thuế phải nộp đủ các loại thuế, tiền chậm nộp kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu ban đầu đến ngày thực nộp thuế đối với số hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa " được áp dụng trong trường hợp không có lý do khách quan cụ thể khi xin chuyển tiêu thụ nội địa. Trường hợp có lý do: "do phía nước ngoài hủy hợp đồng xuất khẩu hoặc có lý do khách quan bất khả kháng, người nộp thuế phải chuyển tiêu thụ nội địa thì phải kê khai nộp đủ các loại thuế khi chuyển tiêu thụ nội địa; tính tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thực nộp thuế (đối với trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa ngoài thời hạn nộp thuế). Cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ giải trình của doanh nghiệp, xem xét xử lý từng trường hợp. Do đó, cơ quan hải quan căn cứ giải trình của Công ty và các chứng từ gốc cụ thể để xác định lý do xin chuyển tiêu thụ nội địa và xử lý tính tiền chậm nộp theo thẩm quyền.

Công văn 1455/GSQL-GQ1 ngày 03/11/2014 - Thủ tục nhập khẩu phế liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

Công văn này hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu phế liệu để sản xuất hàng xuất khẩu. Theo đó, căn cứ khoản 1 Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 thì trường hợp nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, Công ty được thực hiện đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan nơi Công ty đã xây dựng nhà máy và có cơ sở sản xuất. Thủ tục kiểm tra, thông quan hàng hóa thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của liên Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 4314

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]