Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bổ sung mặt hàng nhựa PolyPropylene (PP) vào Chương 98 của Biểu thuế

Tác giả : Ms Thoa | 01 - 01 - 2015 | 8:35 AM | 3684 Lượt xem

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 186/2014/TT-BTC ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung Chương 98. Chương này quy định mã hàng hóa và mức thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC.

Trong Thông tư mới, Bộ Tài chính bổ sung mặt hàng hạt nhựa PolyPropylene (PP) dạng nguyên sinh dùng để sản xuất màng propylen định hướng hai chiều (BOPP), mã 3902.10.90 vào nhóm mặt hàng được ưu đãi thuế nhập khẩu trong Chương 98 của Biểu thuế hiện hành với mức thuế suất ưu đãi là 0%. Sau khi bổ sung, mặt hàng này có mã hàng là 9837.00.00.

Để được hưởng thuế suất ưu đãi, hạt nhựa PP sử dụng làm nguyên liệu sản xuất màng BOPP phải đáp ứng đủ thông số kỹ thuật về tỷ trọng, chỉ số nóng chảy, cường độ chịu lực, môdun uốn sau đây: Tỷ trọng là 0,9g/cm3; chỉ số nóng chảy - MFR/MI 3,0 ±0,3g/10min; cường độ chịu lực đáp ứng 1 trong các tiêu chí:  32MPa, 33MPa, 34MPa, 35MPa, 36MPa, 45MPa; Môdun uốn đáp ứng 1 trong các tiêu chí: 1200MPa, 1225MPa, 1250MPa, 1265MPa, 1310MPa, 1350MPa, 1450MPa, 1500MPa, 1550MPa, 1700MPa.

Khi đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan phải nộp cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hoá nhập khẩu 1 bản chụp có xác nhận sao y của doanh nghiệp nhập khẩu văn bản chứng nhận xuất xưởng (Certification of analysis) hoặc bản tiêu chuẩn kỹ thuật (Product Data Sheet hoặc Technical Data Sheet) do nhà sản xuất cung cấp trong đó thể hiện rõ các thông số kỹ thuật nêu trên.

Mức ưu đãi này sẽ được áp dụng từ 22/01/2015 đến 31/12/2015.

Từ ngày 01/01/2016 trở đi thực hiện theo mức thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư số 164/2013/TT-BTC (nếu có).

Nguồn: Tổng Cục hải quan.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]