Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế 27/12/2021-01/01/2022

Tác giả : Admin | 01 - 01 - 2022 | 10:45 AM | 836 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thông tư 116/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thông tư 113/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 

Thông tư 111/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 14837/BTC-CST năm 2021 về mức thu lệ phí trước bạ của ô tô pick-up do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 14673/BTC-CST năm 2021 về sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đá cục lên 30% để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa xuất khẩu đá cục và đá bột do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 54821/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 14257/BTC-VP năm 2021 về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 54826/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân liên quan đến chi phí phòng chống Covid-19 cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Công văn 54819/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hiếu, hỉ của người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 54827/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 54820/CTHN-TTHT năm 2021 về đăng ký người phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 4910/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả cho cá nhân cung cấp dịch vụ không thường xuyên do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 14275/BTC-TCT năm 2021 về việc gia hạn nộp thuế đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới phát sinh liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi xảy ra dịch bệnh do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 54823/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 14233/BTC-CST năm 2021 về đề xuất chính sách, biện pháp ưu đãi thuế, phí và lệ phí đối với hoạt động kinh tế ban đêm do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 14214/BTC-CST năm 2021 về miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đầu tư trồng tại Campuchia nhập khẩu về Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 53947/CTHN-TTHT năm 2021 về hình thức thể hiện hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế và chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 53949/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ phòng chống Covid 19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 53948/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 14141/BTC-CST năm 2021 về đề xuất áp thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm cẩu nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Nguồn: Tài Việt Tổng Hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]