Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế tháng 03/2023

Tác giả : admin | 02 - 04 - 2023 | 10:12 AM | 198 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

 1. Thông tư 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

 2. Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP; 32/2018/NĐ-CP; 121/2020/NĐ-CP và 140/2020/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 3. Văn bản hợp nhất 5/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành, theo đó: 

Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.

b) Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

c) Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

d) Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

đ) Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế.

e)4 Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập. 

B - CÔNG VĂN  

1.Công văn 13181/CTHN-TTHT năm 2023 quy định về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

2.Công văn 12768/CTHN-TTHT năm 2023 về việc sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành: 

Trường hợp Công ty có Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính thì đơn vị phụ thuộc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc. Trên hóa đơn thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế người bán là của đơn vị phụ thuộc.

Trường hợp đơn vị phụ thuộc không đăng ký sử dụng hóa đơn riêng thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đơn vị phụ thuộc sử dụng hóa đơn của Công ty làm căn cứ thanh toán cho người mua. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn, hai ký tự cuối trong ký hiệu hóa đơn là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

 

3.Công văn 14845/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

4.Công văn 14844/CTHN-TTHT năm 2023 về thuế suất giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

5.Công văn 14456/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

6. 

7.Công văn 13510/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp mất việc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

8.Công văn 863/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

9.Công văn 13762/CTHN-HKDCN năm 2023 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

10.Công văn 13181/CTHN-TTHT năm 2023 quy định về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

11.Công văn 13182/CTHN-TTHT năm 2023 về kê khai thuế cho cá nhân nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

12.Công văn 12772/CTHN-TTHT năm 2023 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

13.Công văn 793/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

14.Công văn 791/TCT-CS năm 2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

15.Công văn 12771/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

16.Công văn 12769/CTHN-TTHT năm 2023 về hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

17.Công văn 12767/CTHN-TTHT năm 2023 về hướng dẫn thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

18.Công văn 12764/CTHN-TTHT năm 2023 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

19.Công văn 786/TCT-CS năm 2023 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

20.Công văn 12765/CTHN-TTHT năm 2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

21.Công văn 12254/CTHN-TTHT năm 2023 về thuế suất thuế giá trị gia tăng cho phần dịch vụ hoàn thành năm 2022 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành 

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Tag:
 • ,
 • Share: 

  Hotline:

  (84) 2253 250 250

  Email:

  [email protected]