Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (02/03 - 07/03/2015)

Tác giả : AA001 | 08 - 03 - 2015 | 8:37 AM | 772 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (02/03 - 07/03/2015):

Công văn 1774/TCHQ-TXNK ngày 05/03/2015 - Vướng mắc trong việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu:

Công văn này giải đáp vướng mắc trong việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp chế xuất, nhập khẩu mặt hàng thép không gỉ mã HS 72202010 từ thị trường Trung quốc để gia công ra nước ngoài, không bán lại thị trường trong nước, nên thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế. Do đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Điều 2 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP, thì không phải nộp thuế chống bán phá giá.

Công văn 1730/TCHQ-GSQL ngày 03/03/2015 - Thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với NVL nhập SXXK:

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với NVL nhập SXXK. Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với một doanh nghiệp khác để sản xuất và nhận sản phẩm về để làm thủ tục xuất khẩu hoặc do doanh nghiệp trực tiếp sản xuất sản phẩm đứng ra làm thủ tục xuất khẩu thì thủ tục nhập khẩu nguyên liệu quặng đồng, tinh quặng đồng thực hiện theo loại hình SXXK; chính sách mặt hàng thực hiện theo quy định hiện hành. Về điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, một trong những điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu là phải có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu thuộc sở hữu của người nộp thuế, không phải cơ sở đi thuê trên lãnh thổ Việt Nam phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Đối chiếu quy định trên, khi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo loại hình SXXK Công ty không được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày vì Công ty không có cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu.

Công văn 166/GSQL-TH ngày 05/03/2015 - Vướng mắc về thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan:

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan. Theo quy định tại Luật Hải quan năm 2014 thì thẩm quyền công nhận đại lý làm thủ tục hải quan và cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thuộc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (thay đổi so với Nghị định 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ và Thông tư 80/2011/TT-BTC ngày 09/06/2011 của Bộ Tài chính), Luật này có hiệu lực từ 01/01/2015. Tại khoản 5 Điều 20 Luật này cũng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Do vậy, tại cấp độ Nghị định hướng dẫn Luật (Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015) không có điều khoản quy định về đại lý làm thủ tục hải quan. Ngày 30/01/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, có hiệu lực từ 15/03/2015. Việc công nhận đại lý làm thủ tục hải quan và cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư này.

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]