Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (22/12 - 27/12/2014)

Tác giả : AA001 | 28 - 12 - 2014 | 6:00 PM | 881 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (22/12 - 27/12/2014):

Công văn 15085/TCHQ-GSQL ngày 19/12/2014 - Thực hiện dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại kho CFS:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc thực hiện dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại kho CFS. Theo đó, doanh nghiệp được thực hiện hoạt động kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa trong kho CFS trước khi xuất khẩu với điều kiện:

- Việc kiểm tra hàng hóa trong kho CFS phải được thực hiện tại một khu vực riêng biệt; không làm ảnh hưởng đến các hàng hóa khác lưu giữ trong kho.

- Cơ quan Hải quan quản lý kho CFS giám sát chặt chẽ trong thời gian doanh nghiệp thực hiện kiểm tra, kết thúc kiểm tra phải niêm phong hải quan và lập Biên bản chứng nhận cùng với chủ kho CFS.

Công văn 18615/BTC-TCHQ ngày 22/12/2014 - Hướng dẫn xác định thời hiệu xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế:

Công văn này hướng dẫn xác định thời hiệu xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế. Theo đó, hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn, thời hiệu xử phạt là năm năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm. Quá thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vì vi phạm. Trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp cho toàn bộ thời gian trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Công văn 15102/TCHQ-TXNK ngày 19/12/2014 - Thuế GTGT nộp thừa cho tờ khai NSXXK:

Công văn này giải đáp vướng mắc về thuế GTGT nộp thừa cho tờ khai NSXXK. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng được hoàn trả thuế GTGT:

- Hàng hóa nhập khẩu có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm, kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền đã nộp và số tiền phải nộp.

- Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan thì được hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp đối với số hàng hóa đã tái xuất;

- Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại (tờ khai nhập khẩu trước ngày 01/09/2014-ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính), nếu đã nộp thuế GTGT khi nhập khẩu trở lại thì được hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp đó;

- Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu quá thời hạn 275 ngày chưa có sản phẩm xuất khẩu, đã nộp thuế GTGT thì, sau khi xuất khẩu sản phẩm được hoàn trả số thuế GTGT đã nộp tương ứng với phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm thực tế đã xuất khẩu.

2. Thủ tục xử lý tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa:

Việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa được thực hiện đồng thời với việc hoàn thuế nhập khẩu (nếu có).

3. Thẩm quyền hoàn trả thuế:

Cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp đối với những tờ khai đăng ký từ ngày 01/01/2014 (Thời điểm Thông tư số 150/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành) trở đi và những tờ khai mà đến nay doanh nghiệp chưa kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan Thuế. Trường hợp cơ quan Hải quan đã xác nhận số thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa khâu nhập khẩu và doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan Thuế thì không xử lý điều chỉnh khấu trừ và thu hồi hoàn thuế.

Công văn 15209/TCHQ-TXNK ngày 24/12/2014 - Biểu thuế XNK năm 2015:

Công văn này hướng dẫn về các văn bản pháp lý cung cấp Biểu thuế XNK năm 2015. Theo đó, việc áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2015 được thực hiện theo Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 và Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 và các Thông tư sửa đổi Thông tư số 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính vẫn tiếp tục thực hiện từ ngày 01/01/2015 cho đến khi có Thông tư thay thế.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 5014

Nguồn: taiviet.net


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]