Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Một số mã cổ phiếu penny "rẻ" trên hai sàn

Tác giả : AA 006 | 11 - 03 - 2014 | 3:20 PM | 1765 Lượt xem

Tổng hợp một số mã chứng khoán penny "rẻ" tính đến 10/03/2014:

Mã CK

Tên đầy đủ

Sàn GD

KLCPNY
(Cổ phiếu)

EPS
2013

(đồng)

Giá trị SS
(nghìn đồng)

Giá TT
(10.3.14)
(nghìn đồng)

Tỷ lệ
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7/6)

SD7

 CTCP Sông Đà 7 

HNX

9.000.000 

886 

38,31

11,5

 30% 

HAS

 CTCP Hacisco

 HOSE 

8.000.000 

438 

19,85

6,4

 32% 

MDG

 CTCP Miền Đông

HOSE

10.889.031 

181 

17,44

6

34%

PTC  CTCP Đầu tư &  xây dựng bưu  điện HOSE 10.000.000  153 

19,14

6,9

36%

CTA

 CTCP Vinavico

HNX

8.454.381 

10,14

3,7

36%

L62

 CTCP Lilama 69.2

HNX

5.741.817 

51 

15,7

6

38%

DRH

 CTCP Đầu tư căn  nhà mơ ước

HOSE

18.399.702 

60 

10,29

3,9

38%

SCJ

 CTCP Xi măng Sài  Sơn

HNX

9.758.000 

782 

28,74

11,1

39%

BGM

 CTCP Khai thác &  chế biến  khoáng  sản Bắc Giang

HOSE

16.800.000 

10,19

4,4

39%

SIC

 CTCP Đầu tư -  Phát triển Sông Đà

HNX

8.000.000 

290 

19,09

7,4

39%

ATA

 CTCP Ntaco

HOSE

11.999.998 

27 

13,07

5

39%

KHL

 CTCP Khoáng sản  & VLXD  Hưng  Long

HNX

5.600.000 

14 

10,23

4

39%

 

(*) Ghi chú:

(4) - Khối lượng cổ phiếu niêm yết: lớn hơn 5.000.000 cổ phiếu.
(5) - EPS năm 2013: lớn hơn 0 đồng.
(6) - Giá trị sổ sách tính đến ngày 31/12/2013.
(7) - Giá đóng cửa ngày 10/03/2014.
(7/6) - Tỷ lệ % giữa giá thị trường so với giá trị sổ sách tính đến hết năm 2013: nhỏ hơn 40%.

(*) Bảng trên không xét đến những mã cổ phiếu sau đây do không có giao dịch vào ngày 10/03/2014:
BED, BSC, C92, CJC, CTX, D11, DBT, DPC, FDT, GIL, GMX, HCT, HOT, HRC, HTC, HTL, IDV, L43, LBE, LCD, MCC, MEC, NDX, NGC, NHC, NHW, NPS, PJC, PRC, PSC, PSD, SAF, SAP, SCD, SDC, SDE, SDG, SDN, SEB, SFC, SGH, SJ1, SJC, STG, SVI, TDN, TET, TMS, TMX, TPH, TTP, TV3, V12, VAT, VBC, VCC, VE4, VNL, VXB, WCS.

Nguồn: taiviet.net

(*) Lưu ý: Thông tin được Tài Việt tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng các thông tin này.


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]