Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN NGÀY 20-26/06/2022

Tác giả : Admin | 26 - 06 - 2022 | 6:41 AM | 758 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (20 - 26/06/2022):

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

B - CÔNG VĂN 

Công văn 1406/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 2426/TCHQ-TXNK năm 2022 hướng dẫn khai mã số hàng hóa (HS code) cho mặt hàng vải không dệt do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2400/TCHQ-GSQL năm 2022 về gia hạn giàn khoan tạm nhập - tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2376/TCHQ-GSQL năm 2022 về Tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2374/TCHQ-GSQL năm 2022 về Cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế liên quan đến tổ chức, cá nhân nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2379/TCHQ-GSQL năm 2022 về Nhập khẩu xăng dầu tại cửa Lạch Giang, tỉnh Nam Định do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 2380/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1256/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 1234/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về thanh lý vỏ Container rỗng do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]