Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (08/06 - 13/06/2015)

Tác giả : AA006 | 13 - 06 - 2015 | 3:00 PM | 1701 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (08/06 - 13/06/2015):

Công văn 5061/TCHQ-TXNK ngày 03/06/2015 - Bổ sung tài liệu kỹ thuật cho hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Công văn này hướng dẫn việc bổ sung tài liệu kỹ thuật cho hồ sơ để nghị xác định trước mã số. Theo đó, trường hợp Công ty không thể cung cấp đủ mẫu 01 kg thì đề nghị Công ty nộp bổ sung bản chính tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, hàm lượng các thành phần, tính chất, công dụng, cách thức sử dụng của mặt hàng. Trong phần mô tả tính chất đề nghị nêu rõ các tiêu chí mang tính chất kỹ thuật và căn cứ, cơ sở các mô tả tính chất nêu trên. Trường hợp Công ty không cung cấp đủ mẫu (01 kg) hoặc tài liệu kỹ thuật thì Tổng cục Hải quan sẽ trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện để xác định trước mã số.

Công văn 5157/TCHQ-TXNK ngày 05/06/2015 - Giải đáp thắc mắc thủ tục hải quan

Công văn này giải đáp thắc mắc thủ tục hải quan. Theo đó, hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời là những hàng hóa mà bộ phận của chúng sẽ được lắp ráp lại với nhau bằng các dụng cụ lắp ráp (vít, bu-lông, đai ốc, ê-cu,...) hoặc ghép bằng đinh tán hoặc bằng cách hàn lại, với điều kiện những hoạt động này chỉ đơn thuần là lắp ráp. Trường hợp hàng hóa là những máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thường do yêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyển được phân loại cùng nhóm với hàng hóa đó đã lắp ráp. Trường hợp nếu công ty nhập khẩu một phần linh kiện, phần còn lại được mua trong nước, sau đó mới lắp ráp linh kiện nhập khẩu và linh kiện trong nước thành sản phẩm hoàn chỉnh, không đáp ứng được khái niệm về “hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời”, thì thực hiệnphân loại theo mã số của từng linh kiện thực tế nhập khẩu.

Công văn 5189/TCHQ-TXNK ngày 08/06/2015 - Xử lý nợ thuế

Công văn này hướng dẫn việc xử lý nợ thuế. Theo đó, Công ty phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp còn nợ vào ngân sách nhà nước. Về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo thứ tự quy định. Các biện pháp cưỡng chế chỉ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước. Việc chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế, áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền thuế trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế. Để được nộp dần tiền thuế nợ Công ty lập hồ sơ gửi cơ quan hải quan nơi Công ty đang có nợ thuế để được xem xét, giải quyết.

Công văn 5267/TCHQ-TXNK ngày 09/06/2015 - Giải đáp thắc mắc thủ tục hải quan

Công văn này giải đáp thắc mắc thủ tục hải quan. Theo đó, trường hợp hàng hóa là những máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thường do yêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyển thực hiện phân loại theo quy tắc 2a của Sáu quy tắc tổng quát giải thích hệ thống HS; cụ thể: được phân loại cùng nhóm với hàng hóa đó đã lắp ráp. Nếu công ty nhập khẩu một phần linh kiện, phần còn lại được mua trong nước không có nguồn gốc nhập khẩu, sau đó mới lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh, không đáp ứng được khái niệm về “hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời” của quy tắc 2a, thì thực hiện phân loại theo mã số của từng linh kiện thực tế nhập khẩu.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 2215


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]