Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin quản lý doanh nghiệp số 0614 (01/08/2014 - 30/08/2014)

Tác giả : AA001 | 30 - 08 - 2014 | 3:50 PM | 2565 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp cần lưu ý trong tháng 7/2014 (01/08 - 30/08/2014):

Công văn 2998/BHXH-CSXH ngày 19/08/2014 - Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động:

Công văn này giải quyết vướng mắc chế độ thai sản và tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể như sau:

- Lao động nữ sinh đôi trở lên ngoài thời gian nghỉ 06 tháng, cứ mỗi con tính từ con thứ 02 người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng dù khi sinh có con bị chết. 

Nếu tất cả các con khi sinh ra bị chết thì áp dụng theo Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH tính theo trường hợp con chết sau cùng. 

- Người lao động bị tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp nhiều lần khi giám định có tỷ lệ suy giảm khả năng LĐ dưới 5% thì việc giải quyết trợ cấp được tính dựa trên mức suy giảm sau khi giám định tổng hợp. 

Thông tư 19/2014/TT-BLDTBXH ngày 15/08/2014 - Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình:

Thông tư này hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình.

Theo đó, từ ngày 05/10, người giúp việc làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động vào ngày thường được trả lương ít nhất bằng 150% tiền lương tính theo giờ làm việc. Đối với người giúp việc làm vào ngày nghỉ hàng tuần và ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, mức lương được trả ít nhất bằng 200% và 300% tiền lương tính theo ngày làm việc, chưa kể tiền lương của ngày lễ, tết có hưởng lương theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, người lao động làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động vào ban đêm còn được hưởng thêm 20% tiền lương tính theo giờ của ngày làm việc bình thường hoặc tiền lương của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương. Một nội dung đáng chú ý khác là người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người giúp việc đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp ½ tháng tiền lương. Trong đó, tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là mức tiền lương bình quân ghi trong hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng; thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động, bao gồm: Thời gian thử việc, thời gian làm việc tại hộ gia đình; thời gian được bố trí học văn hóa, học nghề; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người giúp việc. Người sử dụng lao động phải bố trí để người giúp việc được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 01 lần/năm. Chi phí khám sức khỏe định kỳ do người sử dụng lao động chi trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Đặc biệt, nghiêm cấm người sử dụng lao động và các thành viên trong hộ gia đình ngược đãi, phạt tiền, cắt lương, giữ bản chính giấy tờ tùy thân hay tự ý lục soát, sử dụng đồ cá nhân... của người giúp việc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2014.

Thông tư 108/2014/TT-BTC ngày 11/08/2014 - Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư:

 

Thông tư này quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. Theo Thông tư này Bộ Tài chỉnh đã điều chỉnh giảm đáng kể lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu. Cụ thể như sau:

- Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng VND giảm từ 10,8% xuống còn 10,5%/năm

- Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng VND giảm từ 8,7%/năm xuống còn 7,8%/năm.

-  Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng VND được giữ ở mức 2,4%/năm.

Mức lãi suất này áp dụng cho các đối tượng đầu tư ngành nghề, xuất khẩu hàng hóa có trong danh mục tại Nghị định 75/2011/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực từ 11/08/2014.

Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 - Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán:

 

Thông tư này hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Nội dung Thông tư này có một số điểm mới so với Quyết định 1284/2002/QĐ-NHNN như sau:

- Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng vào các đối tượng được phép tự mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Cho phép sử dụng giấy tờ là bản sao không có chứng thực (kèm bản chính để đối chiếu) trong mở, uỷ quyền sử dụng tài khoản thanh toán.

- Áp dụng biểu mẫu mới tại phụ lục 1 và 2 trong mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước thay cho mẫu 03a.ĐGH, 03b.ĐGH đang áp dụng.

Thông tư này thay thế Quyết định 1284/2002/QĐ-NHNN và Điều 4 Thông tư 23/2011/TT-NHNN.

Thông tư sẽ có hiệu lực từ 15/10/2014

Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 - Về thoát nước và xử lý nước thải:

 

Nghị định này quy định về thoát nước và xử lý nước thải. Theo đó, từ ngày 01/01/2015, hộ thoát nước đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước theo Nghị định này thì sẽ không phải trả phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Đối với địa phương đang thực hiện thu phí thoát nước có lộ trình điều chỉnh theo Nghị định 88/2007/NĐ-CP thì sẽ tiếp tục thực hiện đến lần điều chỉnh tiếp theo sẽ thực hiện theo quy định tại NĐ này.

Ngoài ra để khuyến khích phát triển, các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung được hỗ trợ:

- Ưu đãi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào bằng nguồn vốn ngân sách địa phương;

- Ưu đãi, hỗ trợ khác.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

Nghị định 80/2014/NĐ-CP

Ngày 06/08/2014 - Về thoát nước và xử lý nước thải.Ngày 06/08/2014Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn tập trung. Theo đó, đối với các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ cấp nước có trách nhiệm tổ chức thu tiền dịch vụ thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước và được hưởng chi phí dịch vụ đi thu; trong đó, khối lượng nước thải sinh hoạt và các loại nước thải khác được tính lần lượt bằng 100% và 80% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước.

Đối với các hộ không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, tiền dịch vụ thoát nước sẽ được thu trực tiếp; lượng nước thải được xác định căn cứ theo lượng nước sạch tiêu thụ bình quân đầu người tại địa phương do UBND cấp tỉnh quy định (đối với nước thải sinh hoạt) hoặc thông qua đồng hồ đo lưu lượng nước thải (đối với các loại nước thải khác). Đặc biệt, hộ thoát nước đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước sẽ không phải trả phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định hiện hành.

 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Thông tư 104/2014/TT-BTC ngày 07/08/2014 - Quy định bổ sung hệ thống mục lục NSNN:

 

Thông tư này quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Theo đó, bổ sung 04 tiểu mục trong nhóm thu từ tài sản, đóng góp xã hội và thu khác (0200):

- Tiểu mục 3854: Tiền cho thuê và tiền chậm nộp tiền thuê cơ sở hạ tầng bến cảng, cầu cảng.

- Tiểu mục 4272: Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý.

- Tiểu mục 4273: Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan quản lý.

- Tiểu mục 4913: Thu từ các quỹ của doanh nghiệp theo quy định.

Bổ sung 02 mã số Chương trình, mục tiêu:

- Chương trình, mục tiêu 0920: Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ.

- Mã số dự án 0921: Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ.

Thông tư này có hiệu lực từ 20/9/2014, riêng việc bổ sung mã số dự án thì áp dụng từ năm ngân sách 2015.

Nguồn: taiviet.net

 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]