Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (02/06/2014-07/06/2014)

Tác giả : AA001 | 07 - 06 - 2014 | 2:30 PM | 1346 Lượt xem

Công văn 659/GSQL-GQ2 ngày 30/05/2014 - Hồ sơ thanh khoản nguyên vật liệu sản xuất xuất khẩu xảy ra âm nguyên vật liệu:

Công văn này giải quyết vướng mắc về thanh khoản nguyên vật liệu sản xuất xuất khẩu xảy ra âm nguyên vật liệu. Theo đó, việc xảy ra âm nguyên vật liệu khi thực hiện thanh khoản là do phần mềm thanh khoản không yêu cầu Công ty khai báo nguồn nguyên vật liệu mua từ thị trường nội địa. Do vậy, khi thực hiện thanh khoản nếu bị âm nguyên vật liệu, Công ty cần xuất trình đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn nguyên vật liệu mua từ thị trường nội địa (như hóa đơn GTGT, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, sổ kế toán, chứng từ theo dõi nguồn nguyên vật liệu này...) để cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu, xác định làm cơ sở thanh khoản.

Công văn 6191/TCHQ-GSQL ngày 30/05/2014 - Đóng ghép hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu:

Công văn này giải quyết vướng mắc về đóng ghép hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu. Theo đó, trường hợp hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu, doanh nghiệp có văn bản đề nghị được đóng ghép chung container hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra thực tế hàng hóa và hàng hóa thuộc diện miễn kiểm tra thực tế thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng quy định và giám sát việc đóng hàng hóa (thuộc tờ khai luồng đỏ và luồng xanh) vào container. Trên Biên bản bàn giao hàng hóa phải thể hiện số, ngày tờ khai xuất khẩu thuộc diện kiểm tra thực tế hàng hóa được đóng chung với số, ngày tờ khai thuộc diện miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; vị trí xếp hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra thực tế hàng hóa (tờ khai luồng đỏ) trong container, ký hiệu các kiện hàng đã kiểm tra thực tế, số hiệu container, số seal.

Công văn 1216/TXNK-CST ngày 03/06/2014 - Hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do khách hàng trả lại:

Công văn này hướng dẫn về việc hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do khách hàng trả lại. Theo đó, trường hợp hoàn thuế nhập khẩu đối với lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài, tuy nhiên, phải tái nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày thực tế xuất khẩu được hướng dẫn như sau:

1. Về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài, tuy nhiên, phải tái nhập khẩu trở lại Việt Nam nhưng quá thời hạn 365 ngày kể từ ngày thực tế xuất khẩu : tại thời điểm Công ty nhập khẩu trở lại Việt Nam mặt hàng Đinh vĩ nhựa kích cỡ 2”3/8 x 0.113 do khách hàng nước ngoài trả lại tại Tờ khai Hải quan số 02/NKD19 ngày 09/01/2014 thì Hợp đồng mua bán số UNITED-GCP - 2012D5 ngày 13/9/2012 không còn giá trị”, do đó, Hợp đồng mua bán này, chưa đủ cơ sở pháp lý để được xem xét tại bộ hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

2. Theo quy định hiện hành tại khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: "Trường hợp quá 365 ngày cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể”. 

Công văn 7183/BTC-TCHQ ngày 30/05/2014 - Vướng mắc hoàn thuế GTGT:

Công văn này giải quyết vướng mắc về hoàn thuế GTGT. Cụ thể như sau: - Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính; điểm a khoản 1 Điều 26 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp của Công ty không phải là nộp nhầm, nộp thừa thuế GTGT do tại thời điểm tái nhập Công ty không nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo hướng dẫn tại Điều 119 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và cơ quan hải quan không có đủ cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng đã xuất khẩu trước đây (Công ty thuộc trường hợp phải nộp thuế).

- Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thì Công ty căn cứ vào chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu để thực hiện kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Theo đó, trường hợp của Công ty cổ phần Trí Nguyên Vina khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, được hoàn thuế GTGT nếu thuộc đối tượng và trường hợp hoàn thuế GTGT quy định tại khoản 1 hoặc khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và Công ty không phải có văn bản xác nhận của cơ quan hải quan về số tiền thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu.

Công văn 7273/BTC-CST ngày 02/06/2014 - Thuế nhập khẩu mặt hàng thép cán nóng:

Công văn này trả lời kiến nghị điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với thép cán nóng của Hiệp hội thép Việt Nam. Theo đó, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thì mặt hàng sắt thép thuộc nhóm 72.13: Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng, có kích thước Ф5,5 - Ф40 mm là mặt hàng trong nước đã sản xuất được (STT 88, Phụ lục II, Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT).

- Bộ Tài chính điều chỉnh thuế suất của một số mặt hàng sắt thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng thuộc nhóm 72.13 tăng từ 0% lên 3% theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014.

Công văn 7310/BTC-TCT ngày 03/06/2014 - Sử dụng hóa đơn cho hàng hóa đã nhập khẩu để trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất hàng hóa nhập khẩu sang nước thứ ba:

Công văn này hướng dẫn sử dụng hóa đơn cho hàng hóa đã nhập khẩu để trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất hàng hóa nhập khẩu sang nước thứ ba. Cụ thể như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp tái xuất hàng hóa đã nhập khẩu để trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất hàng hóa nhập khẩu sang nước thứ ba, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xuất khẩu hoặc hóa đơn GTGT đều được chấp nhận.

2. Về việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu từ ngày 01/03/2014

Việc sử dụng hóa đơn xuất khẩu được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và công văn số 1412/TCT-CS ngày 25/4/2014 như sau:

- Từ ngày 01/3/2014 các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã phát hành hóa đơn xuất khẩu nếu có nhu cầu vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

- Từ ngày 01/6/2014 cơ quan thuế không tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu.

- Đối với hóa đơn xuất khẩu đã thông báo phát hành trước ngày 01/6/2014 thì doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn chưa sử dụng gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/7/2014 để được tiếp tục sử dụng.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại: 

http://taiviet.net/upload/images/Ban_tin_HQ_2114.pdf 

Nguồn: taiviet.net

 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]