Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (25/08 - 30/08/2014)

Tác giả : AA001 | 01 - 09 - 2014 | 9:08 AM | 2083 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (25/08 - 30/08/2014):

Công văn 10649/TCHQ-TXNK ngày 28/08/2014 - Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc của hệ thống giá tính thuế 02:

Công văn này hướng dẫn xử lý một số vướng mắc của hệ thống giá tính thuế 02. Theo đó, để xử lý các vướng mắc của hệ thống GTT02 trong quá trình triển khai, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

- Đối với tờ khai VNACCS được phê duyệt mang hàng về bảo quản: Công chức thực hiện xác định giá trên tờ khai nhập khẩu được thực hiện nghiệp vụ CEA/CEE.

- Đối với tờ khai đã được xác định giá trên GTT01 nhưng trên GTT02 vẫn hiển thị trạng thái chưa xác định giá do GTT02 phải thêm bước hoàn thành kiểm tra trị giá (1.12): đề nghị cán bộ công chức tại Chi cục phải thực hiện cập nhật tại chức năng 1.12/Hoàn thành kiểm tra trị giá trên hệ thống GTT02 đối với những tờ khai VNACCS đã xác định giá trên GTT01 (từ ngày 01/4/2014 đến ngày 23/6/2014). Thời gian hoàn thành cập nhật trước ngày 20/9/2014.

- Đối với những tờ khai sửa sau thông quan có đầu số tờ khai là 73 thì trên hệ thống thông quan điện tử tập trung E-customs (v5) sẽ đồng bộ dữ liệu trên cơ sở vẫn giữ nguyên số tờ khai VNACCS ban đầu để chuyển sang hệ thống GTT02. Cán bộ hải quan khi kiểm tra, cập nhật kết quả kiểm tra phải tìm đúng tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với tờ khai bổ sung sau thông quan để thực hiện việc kiểm tra, xác định trị giá và cập nhật vào GTT02 theo quy định (trường hợp tờ khai đó có sửa đổi, bổ sung về trị giá hải quan).

- Đối với kiến nghị mở rộng số dòng hàng hiển thị tra cứu lên hơn 5.000 dòng hàng để thực hiện báo cáo, thống kê: Hệ thống GTT02 đã thiết kế các báo cáo thống kê về trị giá và các báo cáo định kỳ. Do vậy không cần thiết mở rộng số dòng hàng hiển thị tra cứu.

- Đối với trường hợp phát sinh phí vận chuyển, phí bảo hiểm được phân bổ tự động: Vì hệ thống VNACCS không chia sẻ chi tiết các khoản phí đã được phân bổ cho hệ thống GTT02, do vậy trên hệ thống GTT02 không hiển thị được trị giá được phân bổ trên tờ khai trị giá. Tổng cục hải quan đề nghị công chức Hải quan thực hiện kết nối với tờ khai VNACCS để kiểm tra trị giá tính thuế.

Công văn 1139/GSQL-GQ2 ngày 25/08/2014 - Hệ thống cấp phép thông quan tờ khai hải quan:

Công văn này giải đáp vướng mắc về việcthông quan tờ khai hải quan.Theo đó, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống VNACCS được quyết định thông quan thì cơ quan Hải quan chỉ ký, đóng dấu công chức và xác nhận “HÀNG ĐÃ QUA KHU VỰC GIÁM SÁT” lên trang đầu tiên của tờ khai hải quan. Riêng đối với trường hợp hàng hóa được phép đưa về bảo quản và sau đó được quyết định thông quan thì sử dụng tờ khai hải quan (Thông quan) và tờ khai hải quan (đưa hàng về bảo quản) có xác nhận (ký, đóng dấu công chức và xác nhận “HÀNG ĐÃ QUA KHU VỰC GIÁM SÁT”) có thông tin cho phép mang hàng về bảo quản tại chỉ tiêu chỉ thị của Hải quan (tại trang 2 của tờ khai hải quan). Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết cơ quan Hải quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu khi có yêu cầu.Công văn này giải đáp vướng mắc về việcthông quan tờ khai hải quan.Theo đó, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống VNACCS được quyết định thông quan thì cơ quan Hải quan chỉ ký, đóng dấu công chức và xác nhận “HÀNG ĐÃ QUA KHU VỰC GIÁM SÁT” lên trang đầu tiên của tờ khai hải quan. Riêng đối với trường hợp hàng hóa được phép đưa về bảo quản và sau đó được quyết định thông quan thì sử dụng tờ khai hải quan (Thông quan) và tờ khai hải quan (đưa hàng về bảo quản) có xác nhận (ký, đóng dấu công chức và xác nhận “HÀNG ĐÃ QUA KHU VỰC GIÁM SÁT”) có thông tin cho phép mang hàng về bảo quản tại chỉ tiêu chỉ thị của Hải quan (tại trang 2 của tờ khai hải quan). Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết cơ quan Hải quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu khi có yêu cầu.

Công văn 10625/TCHQ-TXNK ngày 27/08/2014 - Tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nộp tiền thuế vào NSNN:

Công văn này hướng dẫn về việc tạo thuận lợi trong thông quan hàng hóa bằng cách xuất trình giấy nộp tiền (GNT) vào ngân sách nhà nước (NSNN) bản scan, bản photo thay cho GNTbản đỏ.Cụ thể như sau:

- Trường hợp người khai hải quan nộp thuế tại Ngân hàng thương mại (NHTM) đã tham gia phối hợp thu với TCHQ hoặc tại điểm thu của Kho bạc Nhà nước (KBNN) mà thông tin nộp thuế được chuyển đến cơ quan hải quan thì hệ thống tự động kiểm tra, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của tờ khai sang hệ thống VNACCS tự động thông quan. Vì vậy, doanh nghiệp không phải nộp GNT cho cơ quan hải quan (CQHQ).

 - Trường hợp người khai hải quan nộp thuế tại NHTM chưa tham gia phối hợp thu với TCHQ hoặc tại điểm thu của KBNN, nhưng CQHQ chưa nhận được thông tin nộp tiền của doanh nghiệp từ NHTM hoặc KBNN chuyển sang. Sau khi kiểm tra các thông tin trên GNT vào NSNN có xác nhận của NHTM/ KBNN do người khai hải quan xuất trình, CQHQ quyết định việc thông quan, giải phóng hàng và lưu bản chụp GNT trong Hồ sơ hải quan, bản chính trả người khai hải quan.

Công văn 11802/BTC-TCHQ ngày 22/08/2014 - Xử lý vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng:

Công văn này giải đáp vướng mắc khai hải quan lô hàng trên 50 dòng hàng.Cụ thể như sau:

1. Cho phép người khai hải quan lựa chọn khai báo gộp những dòng hàng có cùng mã HS với với lô có nhiều hơn 50 dòng hàng với điều kiện:

-  Các dòng hàng khai gộp mã HS phải có cùng xuất xứ, cùng thuế suất;

- Việc khai gộp mã HS áp dụng cho các loại hình xuất nhập khẩu để sản xuất, chế xuất, sản xuất xuất khẩu, gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài;

Khi khai báo gộp mã HS việc khai báo chỉ tiêu của dòng hàng gộp mã HS như sau:

- Chỉ tiêu “trị giá hóa đơn” là tổng trị giá hóa đơn của các mặt hàng đã gộp;

- Chỉ tiêu “trị giá tính thuế” là tổng trị giá tính thuế của các mặt hàng đã gộp;

- Chỉ tiêu “số lượng” là tổng số lượng các mặt hàng đã gộp;

Không khai đơn giá tại chỉ tiêu “đơn giá hóa đơn”. Đối với hàng hóa thuộc loại hình nhập khẩu để sản xuất, nhập sản xuất xuất khẩu người khai hải quan phải khai tờ khai trị giá theo mẫu quy định. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có các khoản điều chỉnh và người khai hải quan khai báo để hệ thống tự động phân bổ các khoản điều chỉnh, tự động tính toán trị giá tính thuế, thì các dòng hàng khai gộp mã HS phải được phân bổ cùng khoản điều chỉnh.

2. Về  ủy nhiệm chi/ giấy nộp tiền vào ngân sách cho các tờ khai của lô hàng có nhiều hơn 50 dòng hàng:

- Cho phép doanh nghiệp lựa chọn sử dụng một lệnh chi/ủy nhiệm chi (trường hợp chuyển khoản) hoặc kê khai một Giấy nộp tiền  (trường hợp nộp bằng tiền mặt) để nộp tiền cho một hoặc nhiều tờ khai hải quan.

- Tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước trực tiếp thu tiền, trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu của cổng thông tin điện tử hải quan cập nhật các thông tin còn lại trên Giấy nộp tiền vào NSNN, thực hiện thu tiền, chuyển tiền cho từng tờ khai mà người nộp thuế đã kê khai.

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]